Gepubliceerd op 06 maart 2018

TenneT kiest voor combinatie Bilfinger Tebodin, Petersburg Consultants en Witteveen+Bos

Bilfinger Tebodin, Petersburg Consultants en Witteveen+Bos hebben van TenneT een raamovereenkomst gegund gekregen. De bureaus gaan TenneT, die verantwoordelijk is voor de landelijke distributie van elektriciteit, ondersteunen bij een grote vervangingsopgave van assets op hoogspanningsstations.

Elektriciteitsnetwerken (grids) in West-Europa moeten worden vervangen. Decentrale opwekking als onderdeel van de energietransitie vraagt om andere, zwaardere netwerkconfiguraties voor hoogspanning. TenneT investeert de komende 10 jaar ruim 5 miljard euro in deze vervanging. Voor een van de drie regio’s in Nederland, de regio Zuid, heeft TenneT gekozen voor de combinatie van de drie bureaus om dit te realiseren.

Veiligheid en kwaliteit
TenneT koos voor juist deze combinatie vanwege de hoge ambities ten aanzien van veiligheid en de hoge kwaliteit. De combinatie gaat bijdragen aan de standaardisatie en uniformering van processen en diverse risicobeoordelingen binnen TenneT.

Raamcontract
Het raamcontract voor de advies- en engineeringwerkzaamheden voor ‘Maintenance en Preservation’ is voor de grote vervangingsopgave waar TenneT voor staat. Het contract is afgesloten voor een periode van twee jaar, met een optie van verlenging tot acht jaar. De combinatie gaat TenneT binnen deze overeenkomst ondersteunen bij alle advieswerkzaamheden voor de vervanging van assets op de hoogspanningsstations.

Continuïteit elektriciteitsvoorziening
TenneT is de Nederlandse Transmission System Operator (TSO) en beheerder van het landelijk hoogspanningsnet met een spanningsniveau vanaf 110 kV. Deze netten verbinden alle Nederlandse regionale netten en het Europese net met elkaar. Daarnaast bewaakt TenneT de betrouwbaarheid en continuïteit van de Nederlandse elektriciteits-voorziening. Deze continuïteit moet gegarandeerd worden, terwijl de energietransitie veranderingen van het net vraagt. Bijvoorbeeld door decentrale opwekking.

Vervanging assets
Voor de regio Zuid gaat de combinatie van de drie bureaus engineeringspakketten uitwerken voor de preventieve en correctieve vervangingen van de verschillende assets op de hoogspanningsstations. Binnen deze engineeringspakketten voert de combinatie inspecties uit naar de huidige conditie, verricht ontwerpwerkzaamheden en schrijft bestekken, zodat de vervanging van de geselecteerde componenten veilig en goed kan worden uitgevoerd door een aannemer. De assets die vervangen worden betreffen primaire (transformatoren tot vermogensschakelaars), secundaire (aansturing tot telecommunicatiesystemen) en tertiaire componenten van een station.

Deel deze pagina