Gepubliceerd op 25 september 2017

Sturing in stedelijke afvalwatersystemen

Petra van Daal-Rombouts, werkzaam bij Witteveen+Bos, is op 22 september 2017 aan de TU Delft en binnen het Kennisprogramma Urban Drainage gepromoveerd op het proefschrift ‘Performance evaluation of real time control in urban wastewater systems’. Van het proefschrift is een Nederlandse samenvatting verschenen, uitgegeven door Stowa en RIONED en met als titel ‘Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen’.

Petra van Daal heeft een methodiek ontwikkeld voor de beoordeling van het effect van sturing in stedelijke afvalwatersystemen. ‘Tijdens het onderzoek was ik in dienst bij Witteveen+Bos, maar ik heb vrijwel al mijn tijd aan het onderzoek kunnen besteden. Een bijzonder luxe positie. De belangrijkste vernieuwende elementen in de door mij ontwikkelde evaluatiemethodologie zijn het expliciet meenemen van onzekerheden en het toepassen van een geschikte evaluatieperiode. Een van de stellingen bij het proefschrift is dat het onomstotelijk vaststellen van het effect van real time control in afvalwatersystemen in de praktijk technisch en organisatorisch haalbaar is. Voor zover bij mij bekend is dit de eerste keer dat dit is bewezen’, aldus Petra van Daal.

Het onderzoek werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met waterschap De Dommel, waar de methodologie in de praktijk is toegepast op twee regelingen in het afvalwatersysteem van Eindhoven. Door de aanvoer naar de zuivering bij de overgang tussen droogweer en regenweer af te vlakken, wordt het zuiveringsproces ontlast. Zo werd het overstortende volume op rwzi Eindhoven met 33 procent en de ammoniumpieken in het effluent tijdens hevige buien met 20 procent beperkt. ‘De resultaten van het onderzoek zijn, door de sterke link tussen theorie en praktijk, te gebruiken als een springplank voor optimalisaties in andere systemen’, aldus Petra van Daal.

Het proefschrift is te downloaden via repository.tudelft.nl. De samenvatting is te bestellen c.q. te downloaden via de website van Stowa: www.stowa.nl/publicaties.

Deel deze pagina