Gepubliceerd op 12 juni 2020

Haalbaarheidsstudie naar de toepassing van aquifer thermische energieopslag in Busan Eco-Delta City (Korea)

De Koreaanse District Heating Engineering Co. Ltd. (KDHEC) en Witteveen+Bos voeren een haalbaarheidsstudie uit naar de toepassing van aquifer, opslag en terugwinning van thermische energie in de ondergrond, in Busan Eco-Delta City (EDC) in Korea.

Busan EDC is één van de twee focussteden in Zuid-Korea die 'from scratch' nieuwe, slimme stadsdelen mag bouwen.  Het ligt in een kust- en deltagebied en is het economische, culturele en educatieve centrum van het zuidoosten van Zuid-Korea.  K- Water (Korea Water Resources Corporation) is de ontwikkelaar van Busan Smart City.

Samenwerking
In een gezamenlijke studie onderzoeken KDHEC en Witteveen+Bos de mogelijkheden van opslag en terugwinning van thermische energie in de ondergrond voor verwarming en koeling. De haalbaarheidsstudie is het eerste project in de samenwerking tussen Zuid-Korea en Nederland, na de ondertekening van een zogeheten Memorandum of Understanding (MoU) tussen beide landen over smart cities in 2019.

Opslag en terugwinning van thermische energie wordt gerealiseerd door het onttrekken en injecteren van grondwater uit aquifers (ATES) met behulp van grondwaterputten. Bij de vervanging van traditionele, van fossiele brandstoffen afhankelijke verwarmings- en koelsystemen kan ATES als kosteneffectieve technologie dienen om het primaire energieverbruik van gebouwen en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Hierdoor kan het bijdragen aan de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Ambities
De studie omvat de analyse van geologische en hydrologische gegevens, de mogelijkheid om ATES toe te passen in het Busan EDC-gebied, het ontwerp van ATES, de economische validiteit, het energiebesparende effect, het CO2-reductie-effect en suggesties voor het realiseren van een goede ATES in het Busan EDC-gebied. Busan Eco-Delta City is ontworpen om het leven van de Koreanen te verbeteren en economische groei te bereiken. Er zijn grote ambities met betrekking tot het implementeren van energiebesparende technologieën, waaronder watervoerende thermische energieopslagsystemen.

KDHEC
Korea District Heating Engineering Co., Ltd. (KDHEC) is op 1 november 1991 opgericht door een joint venture tussen de Korea District Heating Corporation (KDHC), die in handen is van de staat, en het   Finse advies- en ingenieursbureau Poyry (nu Afry), dat wereldwijd actief is. Op basis van jarenlange ervaring en bewezen technische capaciteiten voert KDHEC wereldwijd haalbaarheidsstudies en engineeringdiensten uit voor projecten op het gebied van stadsverwarming en warmtekrachtkoppeling (WKK).

KDHEC heeft gespecialiseerde kennis en technologie opgebouwd en is een wereldwijde speler  geworden op het gebied van stadsverwarming. Het levert momenteel energie aan meer dan 3 miljoen huishoudens. KDHEC heeft meer dan 700 WKK- en warmtekrachtcentrale-ontwerpprojecten uitgevoerd, wat heeft geleid tot een gecumuleerde opwekkingscapaciteit van meer dan 14.000 MW. KDHEC heeft ook een overzeese staat van dienst: het heeft projecten uitgevoerd voor het ontwerp van stadsverwarmingsinstallaties, WKK-installaties en biomassacentrales in Mongolië, Vietnam, Peru, Japan, enz.

K-Water en Busan EDC
K-Water, de Korea Water Resources Corporation, is de overheidsinstelling voor de ontwikkeling van  watervoorraden en de levering van zowel openbaar als industrieel water. K-Water, opgericht in 1967, is de ontwikkelaar van Busan EDC, een slimme stad met gedifferentieerde waterbeheertechnologieën zoals watercirculatie en mini-regenvalradars.  Busan EDC moet een in water gespecialiseerde slimme stad worden, waar de watertechnologieën van K-Water worden toegepast. Het stadsmodel moet,  door toepassing van geavanceerde waterbeheerdiensten op het hele proces van watercirculatie, in staat zijn te reageren op klimaatveranderingen. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en 100 % energie zelfvoorzienend te worden, maakt de stad gebruik van nieuwe en duurzame energie die wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen zoals water en zonne-energie. K-water's Busan Eco-Delta Smart City (EDC) is een milieuvriendelijke stad die voor verwarming en koeling gebruik maakt van hernieuwbare energie zoals hydro-thermische energie en geothermische energie.

Deel deze pagina

Meer informatie?