Gepubliceerd op 19 mei 2020

Stolperbasculebrug in Schagen

Vanuit de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Noord-Holland is begin april 2020 een toonbankdienst voor beweegbare bruggen gegund aan Witteveen+Bos waarin de Stolperbasculebrug als eerste wordt voorbereid. Opvolgend zullen mogelijk nog drie beweegbare brugprojecten en andere kunstwerken volgen. 

De provincie Noord-Holland wil de vervanging en renovatie van beweegbare bruggen slimmer aan gaan pakken. In plaats van elk project op zichzelf staand aan te vliegen wil men naar een programmatische benadering in een portfolio van projecten om hiermee efficiënter, sneller en beter te gaan werken en de doelen op het gebied van circulair bouwen en de ambities op bijvoorbeeld energie daadwerkelijk te realiseren. Het programmatisch aanpakken volgt uit een advies van Witteveen+Bos voor de Bouwagenda en dit wordt door provincie Noord-Holland hiermee geconcretiseerd.

Stolperbasculebrug
De Stolperbasculebrug heeft een belangrijke regionale en lokale functie als kruising over het Noordhollandsch Kanaal. De brug dateert uit 1936 en is aan vervanging toe omdat de ontwerplevensduur van 80 jaar is overschreden en de brug intensief onderhoud nodig heeft om te blijven functioneren. Na een studie van verschillende opties heeft de provincie gekozen om de brug te vervangen door een nieuwe brug ten noorden van de bestaande brug en om er een ophaalbrug van te maken.

IFD bouwen
De nieuwe brug wordt gebouwd volgens IFD (industrieel, flexibel en demontabel) principes, wat bijdraagt aan het circulaire bouwen. De verschillende onderdelen van de brug worden middels gestandaardiseerde raakvlakken ontworpen en gebouwd wat hergebruik kansrijk maakt en bij groot onderhoud kunnen onderdelen eenvoudig vervangen worden. Deze principes zijn vastgelegd in de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8086 van de NEN, waaraan Witteveen+Bos bijdraagt door een inhoudelijke bijdrage en te toetsen in het proces. 

Team
Ons team is door de klant gewaardeerd vanwege de aantoonbare ervaring met ontwerpen van beweegbare bruggen en duurzame contracten. Naast circulariteit is ook expertise op het gebied van machineveiligheid en brugbediening benodigd om de bediening op afstand mogelijk te gaan maken. 

Deel deze pagina

Meer informatie

Wouter de Vries