Gepubliceerd op 02 november 2020

Standaardisatie van elektrotechnische installatie rwzi’s

Witteveen+Bos heeft voor Waterschap Aa en Maas het ontwerp van de elektrotechnische installatie van Rwzi Oijen uitgevoerd en vastgelegd. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het streven naar standaardisatie van rwzi’s. Witteveen+Bos werkt daarbij nauw samen met AARTEC Engineering.

Het waterschap Aa en Maas wil beschikken over eenduidige elektronische typicals (standaard elementen) voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. Witteveen+Bos vervult in dit proces de rol van engineering van de elektrotechnische installatie en de procesautomatisering. De installatie wordt daarbij geëngineerd tot op bestekniveau. AARTEC heeft de rol van detail engineering expert. Daarbij wordt het hardware ontwerp vastgelegd als Eplan macroproject.

Het resultaat is dat externe partijen de Eplangegevens kunnen gebruiken bij het genereren van een elektrotechnisch (uitvoerings)ontwerp. Het macroproject kan daarnaast gebruikt worden als een standaard set typicals aan de hand waarvan, op een al dan niet geautomatiseerde wijze, elektrotechnische (uitvoerings) ontwerptekeningen gemaakt kunnen worden. Volgens Wytze Jorritsma van Witteveen+Bos is hierbij een belangrijke stap gezet in de standaardisatie van rzwi’s: ‘Het waterschap wil een standaardpakket, een blauwdruk van hoe het elektronisch systeem in elkaar zit en het liefst tot op detailniveau. Die standaard zijn we nu aan het ontwikkelen. Straks is met een druk op de knop de tekeningen van de elektrotechnische installatie te genereren.’

Door het strategisch samenwerkingsverband tussen AARTEC Engineering en Witteveen+Bos kunnen we die standaardisatie nu uitvoeren en vastleggen. ‘De bedrijven vullen elkaar goed aan, zijn complementair. Als Witteveen+Bos zijn we ontzettend goed in het adviseren, begeleiden en oplossen van complexe uitdagingen, waarbij we disciplineoverschrijdend (mechatronisch) denken en doen. Hierbij zetten we grote en abstracte uitdagingen om in concrete oplossingen, waarbij we ook op de kleinste details letten. AARTEC is juist gespecialiseerd in het uitwerken van die kleinste details en het ontwerpen en geautomatiseerd samenstellen van elektrotechnische detailschema’s. Een perfecte match.’

Meer weten?

Wytze Jorritsma