Gepubliceerd op 11 december 2020

Stadscampus Deventer heeft naam De Kien

Ondernemers, onderwijs en overheid in Deventer vinden elkaar om het stationsgebied een impuls te geven. Onder meer door vastgoed te ontwikkelen, kennis te delen en opleidingen te ontwikkelen, zoals een master ICT. De samenwerking krijgt nu stevig vorm en daarom is er een naam en logo ontwikkeld: de Kien.

Naam en logo

Kien betekent slim en geeft daarmee de kern van de omgeving van de stadscampus aan. Een gebied vol slimme bedrijven, scholen en mensen. En tegelijkertijd nuchter; Kien is tevens een Sallands woord. Zo wordt de stad Deventer mooi met de invulling verbonden en ook handig: in het Engels ook makkelijk uit te spreken met een gelijke betekenis (keen). Door het lidwoord eraan toe te voegen, wordt het een plek, de Kien. Zie ook de website https://dekien.nl. De partners achter de Kien zijn: Tauw, Witteveen+Bos, Topicus, Deventer Schouwburg, Deventer Economisch Perspectief (DEP), Saxion Hogeschool, Aventus, gemeente Deventer en provincie Overijssel.  

Doelstelling

De Kien ligt bij de toegang tot de historische binnenstad in een omgeving met een sterk cultureel aanbod en veel culturele makers. De komende 10 jaar zal de Kien zich gaan ontwikkelen tot een bruisend en dynamisch stedelijk milieu, waar elke student en professional wil werken, wonen, studeren en leven. Het zijn deze creatieve stedelingen die ruim baan krijgen in de Kien. Talentontwikkeling, ontmoeting en kennisdeling staan hierbij centraal. 

 

Ondernemers 

In de zone rondom het Stationsplein, Handelskade en Verzetslaan zit een unieke combinatie van IT-, techniek- en researchgerichte adviesbureaus actief in het sociaal en ruimtelijk domein. Deze informatie- en kennisindustrie in heel Deventer is goed voor meer dan 20% van de banen in de gemeente. Tauw, Witteveen+Bos en Topicus zijn de grote namen hier. Ook de culturele sector, in de samenwerking vertegenwoordigd door de Deventer Schouwburg, is een belangrijk aspect van het klimaat in dit gebied.

Onderwijs

Tevens heeft Deventer met een vestiging van Saxion en Aventus twee onderwijsinstellingen in huis die zich met opleidingen en onderzoek richten op de vakgebieden IT, technologie en research. Door de optimale bereikbaarheid van het gebied aan de rand van de historische binnenstad zijn deze instellingen hier geconcentreerd. De partners werken aan nieuwe opleidingen, zoals een nieuwe masteropleiding ICT Software Engineering die invulling moet geven aan de grote behoefte aan ICT-ers die de vertaalslag kunnen maken van ontwerp naar praktijk.

Overheid

Deventer heeft in de Omgevingsvisie de Stadscampus Deventer als ontwikkelingsgebied aangewezen. Ook heeft de gemeente nu een Ontwikkelperspectief opgesteld voor de Kien zodat er een ruimtelijke visie op het gebied als geheel ligt. Binnen het gebied zijn belangrijke ontwikkelingen onder meer het Topicuscarré, de kop Handelskade, en de vorming van een centrum aan de Keizersstraat rondom de Deventer Schouwburg. De provincie Overijssel is betrokken bij de Kien vanwege de ambitie om jong talent voor de regio te behouden, de verbetering van de schil om de binnenstad (wonen, retail, groen) en om de economie te versterken op goed bereikbare locaties.

Samenwerking

Het Deventer Economisch Perspectief, de samenwerking van de gemeente Deventer met het bedrijfsleven, geeft een extra impuls aan de ontwikkeling van de Kien door de inzet van een projectmanager. Deze projectmanager jaagt de aanpak aan.

Deel dit artikel

Meer informatie?

Harro Wieringa

Groepsleider Stedenbouw