Gepubliceerd op 12 maart 2018

Share My City: participatie in waterbeheer

Door klimaatverandering en urbanisatie komt het stedelijk gebied steeds meer onder druk te staan. Wateroverlast veroorzaakt veel schade. Overheden hebben beperkt ruimte voor maatregelen. Burgers moeten een steentje bijdragen aan een klimaatrobuuste stad.

Daarom heeft Witteveen+Bos het concept Share My City ontwikkeld: een uniek platform waarop bewoners via een postcodecheck met één klik kunnen zien welke maatregelen om regenwater te infiltreren, bergen, of hergebruiken geschikt zijn voor hun woonsituatie. Voor gemeenten rekenen we uit wat het potentieel aan berging in de private ruimte is en adviseren we hoe burgers kunnen bijdragen aan de oplossing. Deze informatie geeft een gemeente een basis voor beleidskeuzes. Het platform is flexibel en kan worden aangepast of worden geïntegreerd in andere websites. Waterberging op privaat terrein wordt zo heel concreet en makkelijk uitvoerbaar.

Share My City is uitgewerkt in een Impactproject van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Er zijn pilots gaande in Breda en Witteveen+Bos is in gesprek met andere gemeenten. Adviseur stedelijk water Stephanie Gijsbers bedacht met een aantal collega’s van Witteveen+Bos het concept Share My City: ‘We hebben in Nederland niet veel ruimte, zeker niet in de stad. Van die beperkte ruimte is maar weinig in publiek bezit. Het ligt voor de hand om de niet-publieke ruimte óók in te zetten voor het beperken of voorkomen van wateroverlast en hittestress. De vraag is hoe je dat effectief doet. Share My City denkt een antwoord te hebben op die vraag’.

Projectleider Jacobiene Ritsema: ‘Toen we begonnen met Share My City was participatief ontwerp het belangrijkste uitgangspunt. Participatie wordt vaak ingezet als instrument om mensen te informeren en wanneer het gaat om individuele belangen. Maar wat is er nu logischer om als burgers gemeenschappelijke doelen na te streven en écht mee te doen? Als huizenbezitters in een straat samen voldoende maatregelen nemen, staat deze straat na een flinke bui straks niet meer onder water en is de kans op hittestress danig verkleind. Er hoeven geen dure maatregelen genomen te worden die veel publieke ruimte in beslag nemen. Bovendien wordt de buurt er groener door en is er meer onderling contact en sociale cohesie. Tel uit je winst!’

Collega’s zien mogelijkheden voor uitbreiding van Share My City naar andere disciplines. ‘Bij ecologie zijn we enthousiast want ook voor biodiversiteit is de publieke ruimte beperkt. Stel je voor dat je een ecologische hoofdstructuur kunt aanleggen door een aantal achtertuinen aan elkaar te koppelen. Dat zou een doorbraak zijn’, aldus adviseur planvorming ecologie Rob Nieuwkamer.

Deel deze pagina