Gepubliceerd op 31 december 2018

Share My City in Noord-Brabant

Share My City maakt waterberging op privaat terrein concreet en makkelijk uitvoerbaar. Burgers krijgen via een website inzicht in wat ze kunnen doen op hun perceel en gemeenten krijgen advies hoe ze de private ruimte en beschikbare gelden het meest efficiënt kunnen inzetten. Witteveen+Bos gaat voor Waterkring De Baronie het programma Share My City uitrollen. De Waterkring bestaat uit de gemeenten Breda, Etten-Leur, Zundert, Rucphen en de ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen). De provincie Noord-Brabant betaalt mee in de vorm van een subsidie.

Hevige regenval en langere perioden van hitte en droogte zorgen voor steeds meer problemen. De watersystemen in Nederland zijn vooral gericht op water afvoeren, waardoor er niet genoeg water wordt vastgehouden. Dit leidt onder andere tot waterschaarste voor landbouw en natuur. De lage grondwaterstand maakt hoge zandgronden in Brabant bijzonder gevoelig voor deze waterschaarste. Boeren kunnen niet irrigeren en natuurgebieden en stedelijk groen verdrogen. In stedelijk gebied is sprake van wateroverlast door hevige regenval. Er is onvoldoende openbare ruimte om het water kwijt te kunnen. Waterkring de Baronie wil de private ruimte beter benutten om water vast te houden. Samen met Witteveen+Bos gaat zij het programma Share My City voor het gebied verder ontwikkelen.

+ jacobiene.ritsema@witteveenbos.com

Deel deze pagina