Gepubliceerd op 17 januari 2018

Scriptieprijs Delfland naar Emiel van Druten

Op dinsdag 16 januari is in het Gemeenlandshuis in Delft voor de derde keer de Scriptieprijs Delfland uitgereikt. De prijs gaat naar Emiel van Druten voor zijn scriptie Pumping Stations for the Future.

Het is de derde keer dat Delfland de scriptieprijs uitreikt. Dit jaar waren er elf bijzonder goede inzendingen. Daaruit heeft de jury die van TU Delft-student Emiel van Druten gekozen als de winnende. Zijn scriptie Pumping Stations for the Future over de renovatie en verduurzaming van gemaal Vissering, vindt zowel in onderwerp als uitwerking aansluiting op de thema’s en uitdagingen van waterbeheerders. 

Emiel is er volgens de jury in geslaagd om een model te ontwikkelen dat voor de waterschappen toepasbaar is voor toekomstige gemaalrenovaties. Hierbij speelt hij in op toekomstige onzekerheden in klimaatverandering en energietransitie. De maatregel om de energievoorziening van het gemaal in te richten met een combinatie van wind en zonne-energie en het peilbeheer daarop te optimaliseren sluit aan op de ambities van de waterschappen op energieneutraal te worden.

Nederland is waterkennisland. Om dat zo te houden, is het nodig dat steeds voldoende jonge mensen warmlopen voor het onderwerp. Delfland draagt hieraan bij door op verschillende manieren scholieren en studenten te betrekken bij en te enthousiasmeren voor watermanagement. De scriptieprijs is een van die manieren.

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking presenteerde Emiel met behulp van een video zijn scriptie voor de genodigden waarna hij uit handen van secretaris-directeur Pieter Janssen een cheque van 2.000 euro ontving. Emiel: 'Erg leuk dat mijn onderzoek op deze manier wordt gewaardeerd. Binnen mijn huidige baan bij Witteveen+Bos probeer ik de bevindingen zoveel mogelijk in de praktijk te brengen.'

Deel deze pagina