Gepubliceerd op 27 februari 2018

Samenwerken aan de SDG's

Hoe Witteveen+Bos de SDG's verankert in de bedrijfsvoering

Met de zeventien Sustainable Development Goals, oftewel SDG’s, maken we van onze wereld een betere plek voor iedereen. Voor 2030 moet er een einde komen aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Grootste plannen waarin bedrijven het verschil kunnen maken door kritisch te kijken naar de verbeteringen die zij kunnen doorvoeren in hun gehele keten. Voor ingenieursbureau Witteveen+Bos is het vanzelfsprekend dat hun projecten bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving. Zij hebben de SDG’s verankerd in de bedrijfsvoering.

Doordenken
Het ingenieursbureau werkt aan projecten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Duurzaamheid.nl sprak met Diederik Bel, hoofd Sector Gebouwde omgeving. ‘Het ontwerpen van bijvoorbeeld een kleine waterkrachtcentrale in Sierra Leone is een prachtig project als het gaat om duurzame energie. Maar wij denken door: wie profiteert er straks van? Zijn dat de rijken in de stad of wordt de lokale economie er ook beter van? In dit soort projecten doen wij vaak wat extra’s door kritisch mee te denken en uiteindelijk een betere oplossing te leveren dan de oorspronkelijke vraag. Als milieukundige heb ik altijd oog voor natuur en duurzaamheid gehad. Het is mijn missie om de hele organisatie daarin mee te krijgen.’ 

In de praktijk
In 2016 startte de organisatie met een materialiteitsanalyse met klanten en medewerkers waaruit bleek op welke gebieden zij de meeste impact konden hebben. Dat werd gekoppeld aan SDG’s die daarmee samenhangen: goede gezondheid, schoon drinkwater en riolering, duurzame energie, goede infrastructuur, duurzame steden, verantwoord gebruik van bronnen, leven onder water, leven op het land en samenwerking om de doelen te bereiken. Hoe integreerden ze deze doelen vervolgens in het bedrijfsproces? Bel: ‘Het is verankerd aan het begin en einde van ieder groot project. We formuleerden zeven duurzame ontwerpprincipes die het uitgangspunt vormen voor alle projecten. Met een SDG-meetlat evalueren we onze projecten uitgesplitst naar een groot aantal subdoelen. Vaak wordt gefocust op wat een project heeft bijgedragen, maar niet wat de negatieve impact is. Wij doen dat wel, daar moet je namelijk ook transparant over zijn. Bovendien levert dat de belangrijkste inzichten op.’

Wij denken door: wie profiteert er straks van? Zijn dat de rijken in de stad of wordt de lokale economie er ook beter van?

Project Java
Bel: ‘Als het gaat om de SDG’s vormt het project dat we in Indonesië uitvoerden een mooi voorbeeld van een duurzame oplossing. We kregen opdracht om een kuststrook in Java te herstellen. In de loop van de jaren was de natuurlijke bescherming tegen erosie, mangrovebos, weggehaald en daardoor sloeg de zee steeds meer land weg. Dat was een grote bedreiging voor de lokale bevolking. Met lokale, natuurlijke materialen hebben we houten dammetjes aangelegd, samen met de lokale bevolking. Achter die dammetjes kan de mangrove weer groeien zonder door de golven weg te worden geslagen. Zo maakten we gebruik van de natuur in plaats van dat we tegen de natuur inwerkten.’ Dit Building with nature wordt omarmd als een veelbelovende en duurzame manier van ontwerpen in de waterbouw en kunstbeheer. Hierin is het ecosysteem het uitgangspunt en dat leidt tot duurzamere oplossingen. ‘Als de bodem hoog genoeg is, komt de mangrove terug en ontstaat een bos dat voor de kustbescherming zorgt. Ook de bewustwording van de lokale bevolking wordt zo gestimuleerd. Zij leren om dammen te bouwen, inspecteren en onderhouden. In dit project heeft het extra inkomsten voor de lokale bevolking gegenereerd.’ 

Leren
‘Het beoordelen van projecten met de SDG-meetlat levert belangrijke inzichten op. Zo kunnen we veel bewuster kiezen om bepaalde projecten wel of juist niet meer te doen. Dat snijvlak tussen commerciële belangen en maatschappelijke betrokkenheid zorgt soms voor lastige discussies. We halen er ook belangrijke leerpunten uit, zodat we een negatieve impact ombuigen naar een positieve. Bijvoorbeeld geen extra kolenmijnen in natuurgebieden, maar inzetten op duurzame energieprojecten. Ook leren we nog veel over de systematiek. We gaan de meetlat doorontwikkelen zodat de meting kwantitatiever wordt. We geven nu per doel een cijfer op een schaal van min vijf tot plus vijf. Het is onze wens om de impact uit te drukken in euro’s. Met onze kennis van kosten-batenanalyses moet dat mogelijk zijn.’

Tips
Voor bedrijven is een grote rol weggelegd bij het realiseren van de doelen van de VN. Het is mooi om een positieve impact op de wereld te hebben. Maar het is ook erg belangrijk, bijvoorbeeld als je voor je productieketen afhankelijk bent van de leveringszekerheid van bepaalde grondstoffen. Wil je als organisatie aan de slag met het implementeren van SDG’s in je eigen bedrijfsvoering? Dan heeft Bel nog een aantal adviezen. ‘Doorgrond de SDG’s en de subdoelen goed. Ik zie nog te veel oppervlakkigheid bij bedrijven die ermee aan de slag gaan. Het is niet alleen een leuk praatje over mooie dingen doen, je moet het wel onderbouwen. Vertaal het ook concreet naar je achterban, zodat het gaat leven. Daar worden ook je medewerkers enthousiast van. Wij organiseren bijvoorbeeld workshops om samen scherp te krijgen wat onze ontwerpprincipes inhouden. Ambassadeurs in de organisatie fungeren als vraagbaak voor collega’s. Ook rapporteren we erover in onze nieuwsbrief aan klanten en medewerkers. Het werkt als een olievlek: er worden steeds meer mensen enthousiast.’ 

Dit artikel is verschenen op de website www.duurzaamheid.nl 

Deel deze pagina