Gepubliceerd op 20 januari 2021

Rob Dijcker finalist Prins Friso Ingenieursprijs

Rob Dijcker is genomineerd voor de zevende editie van de Prins Friso Ingenieursprijs. De Nederlandse onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) aan een ingenieur die zich onderscheidt in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap. Dijcker is genomineerd voor de top 3 voor zijn bijdrage om collega- ingenieurs en klanten inzicht te geven in de milieu-impact van ontwerpen en samen met hen strategieën en oplossingen te ontwikkelen om duurzamer, maatschappelijk verantwoord en toekomstgericht te ontwerpen. De Prins Friso Ingenieursprijs geldt als de meest prestigieuze Nederlandse prijs voor ingenieurs en wordt uitgereikt op 17 maart op de ‘dag van de ingenieur’. Daarnaast mag de winnaar zich een jaar lang ‘Ingenieur van het Jaar’ noemen.

De drie kanshebbers voor de Prins Friso Ingenieursprijs 2021 zijn vandaag bekend gemaakt. Dr. ir. Abeje Mersha, Professor - Unmanned Robotic Systems, bij Saxion University of Applied Sciences, ir. Rob Dijcker, Teamleider en senior projectleider & adviseur Circular Solutions bij Witteveen+Bos en dr. ir. David Fernandez Rivas, Associate professor aan de Universiteit Twente, CEO & Founder InkBeams en BuBclean.

Rob, teamleider en senior expert circular solutions bij Witteveen+Bos: ‘Circulair bouwen vraagt om samenwerking in de bouwketen, maar (vooral) ook om technisch vernuft van ingenieurs. Mijn ervaring is dat in de basis elke ingenieur circulair kan ontwerpen en bouwen als we hiervoor de juiste hulpmiddelen en randvoorwaarden scheppen. Binnen Witteveen+Bos en ook bij diverse opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen) is het gelukt om ingenieurs aan de slag te laten gaan met circulair ontwerpen. De sleutel hierin is hen te laten inzien dat circulair ontwerpen een opgave is dat raakt aan de kern van het ingenieur zijn; het bedenken en uitwerken van oplossingen voor complexe opgaven met maatschappelijke en duurzame impact. Duurzaamheid is voor veel ingenieurs in de dagelijkse praktijk toch nog vaak een ver van mijn bed show. Circulair ontwerpen gaat over ontwerpmethodiek, verbindingen, materiaalkeuze en innovatie. Mijn motto is: circulair ontwerpen is toegepaste duurzaamheid voor ingenieurs!'

Ontwikkeling Circular Design Tool

Rob is initiatiefnemer en ontwerper van de +Circular Design Tool. Een tool voor het praktisch toepassen van circulair ontwerpen. De +Circular Design beoordeelt een ontwerp van een bouwwerk of installatie op duurzaamheid en circulariteit, met een visualisatie van de resultaten in een materiaalstromenanalyse. De Tool heeft in 2018 het Witteveen+Bos innovatie programma gewonnen, en is sindsdien vele malen succesvol toegepast in projecten en onlangs genomineerd voor de Vernufteling.