Gepubliceerd op 10 november 2017

Resultaten onderzoek Zuidlaren gepubliceerd

Witteveen+Bos heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek naar schades als gevolg van de aardbeving op 23 december 2016 bij Zuidlaren en de bewoners daarover geïnformeerd. De aardbeving heeft bij een deel van de woningen mogelijk een rol gespeeld in het ontstaan van de schade. Opdrachtgever van het onderzoek, de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft nu laten weten een onafhankelijke commissie in het leven te willen roepen die over een tegemoetkoming adviseert voor bewoners.

Alle woningen geïnspecteerd
Op 23 december 2016 vond er een aardbeving plaats in Zuidlaren met aan kracht van 2.4 op de schaal van Richter. Er volgden 358 schademeldingen. NAM gaf Witteveen+Bos opdracht de schades te onderzoeken. Alle woningen zijn geïnspecteerd en voor 350 woningen is het onderzoek nu afgerond.

Een derde van de adressen
De uitkomst van het onderzoek is dat voor alle opgenomen schades een bouwkundige oorzaak is vastgesteld. Bij circa een derde van de adressen is de aardbeving mogelijk van invloed geweest op een deel van de schades. Het gaat om adressen die binnen een straal van ongeveer 2,7 kilometer van het epicentrum liggen.

Aardbeving gaf 'tikje'
Onder andere vanwege de relatief lage intensiteit van de aardbeving, de aard van de schades die hoofdzakelijk licht tot zeer licht zijn en de wijze van onderzoek, is de mate waarin de aardbeving een rol heeft gespeeld niet volledig vast te stellen. Bij de woningen zou de aardbeving een ‘tikje’ kunnen hebben gegeven als er door vervormingen al wel spanningen in een muur of gevel waren, maar er nog net geen scheur is ontstaan. Het ‘tikje’ van de aardbeving zorgt er dan voor dat er wel een scheurtje ontstaat of verergert.

NAM stelt commissie in
In het vaststellen van een voor inwoners aanvaardbare oplossing wil NAM nu afstand nemen. Een onafhankelijke commissie kan wat NAM betreft de hoogte en vorm van een juiste tegemoetkoming vaststellen. NAM zal zich vervolgens committeren aan het advies van de commissie. Het voorstel om op korte termijn een onafhankelijke commissie in te schakelen, dan wel te vormen, legt NAM voor aan de gemeente Tynaarlo en provincie Drenthe. Met deze aanpak hoopt NAM een vervolgstap te kunnen zetten om volledig op afstand te komen in het gehele schadeproces (het opnemen, beoordelen en afhandelen van schades). Het inschakelen van een commissie kan daarin als pilot gezien worden.

Deel deze pagina