Gepubliceerd op 02 oktober 2019

Rehabilitatie Ganzensluis Kampen van start

Provincie Overijssel is gestart met de uitvoeringsfase van de rehabilitatie van de monumentale Ganzensluis te Kampen. Witteveen+Bos is door de Provincie Overijssel aangesteld voor het houden van toezicht, het ondersteunen in de directievoering en het begeleiden van het project tijdens deze uitvoeringsfase.

Provincie Overijssel wil haar beweegbare kunstwerken aantoonbaar laten voldoen aan wet- en regelgeving. Ze brengt daartoe met enige regelmaat eventuele afwijkingen op wet- en regelgeving en op de stand der techniek in kaart, benoemt acties en voert deze vervolgens uit.

In de uitvoeringsfase van de rehabilitatie is het doel de in deze rapporten genoemde maatregelen voor de monumentale Ganzensluis, uit te voeren. Hiertoe is door Witteveen+Bos een RAW-bestek, met bijlagen/werkomschrijvingen conform UAV, opgesteld en is de meervoudig onderhandse aanbesteding daarvan begeleid. Medio 2019 is door provincie Overijssel de aannemer Machinefabriek Emmen gecontracteerd die de uitvoering van de maatregelen in het RAW-bestek gaat realiseren.

De scope van deze rehabilitatie omvat onder andere het vervangen van de elektrotechnische installaties (inclusief bediening en besturing), het aanpassen van het aandrijf- en bewegingswerk conform een nieuw principe en het aanbrengen van een grendelinrichting voor de hefdeuren, het herinrichten van het wachtgebouw en het realiseren van maatregelen op het gebied van machineveiligheid. Daarnaast is door Witteveen+Bos een stakeholderanalyse uitgevoerd, zijn diverse ecologische onderzoeken gedaan en zijn de belangrijkste vergunningen aangevraagd.

Circulariteit
Circulariteit is een belangrijk concept binnen ons ingenieurs- en advieswerk, zo ook bij het project van de Ganzensluis. Er heeft circulariteitsoverleg plaats gevonden, waarna een life cycle cost (LCC) en life cycle analysis (LCA) is uitgevoerd voor het vaststellen van de beste aanpak om de damwanden te conserveren en een LCC voor de uitwerking van het nieuwe aandrijf- en bewegingswerk voor het hefsysteem. Daarnaast wordt de installatie voorbereid om in de toekomst energie terug te kunnen leveren aan het net vanuit remenergie van de hefdeuren van de sluis.

Deel deze pagina