Gepubliceerd op 11 mei 2017

Reactie op berichtgeving over Tcbb-beoordeling schade-onderzoek

Op woensdag 10 mei 2017 berichtte RTV Noord over een brief van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) aan de minister van Economische Zaken. In die brief plaatst de Tcbb opmerkingen bij de onderzoeksmethode en bepaalde conclusies van het onderzoek dat Witteveen+Bos in Emmen uitvoerde. Witteveen+Bos betreurt de ontstane onrust en onduidelijkheid, in de eerste plaats voor de bewoners in deze gebieden.

Onderzoek Emmen
In 2016 voerde Witteveen+Bos een onderzoek uit naar schade aan woningen in en nabij Emmen, om antwoord te geven op de vraag of de schades mijnbouwgerelateerd waren. De bewoners hadden de schade gemeld na een gevoelde aardbeving van 2.3 op de schaal van Richter, op 30 september 2015. Het individuele eindrapport is op 15 juni 2016 aan de bewoners verstuurd, tevens is toen het hoofdrapport gepubliceerd.

Brief Tcbb en reactie Witteveen+Bos daarop
Witteveen+Bos is via de NAM geïnformeerd over de inhoud van de eerste reactie van de Tcbb op haar onderzoek in Emmen. Witteveen+Bos heeft daar uitgebreid inhoudelijk op gereageerd. Wanneer de definitieve versie van de Tcbb-bevindingen een formele status heeft, zullen wij daar ook naar verwijzen via onze site, zodat iedereen daarvan kennis kan nemen.

Vervolg op brief Tcbb
Op 30 maart 2017 vond er naar aanleiding van de brief van de Tcbb en onze reactie daarop, een symposium plaats waarbij vertegenwoordigers van Tcbb, NCG, NAM, gemeente Emmen, EZ, Centrum Veilig Wonen (CVW) en Witteveen+Bos aanwezig waren. Tijdens dit symposium is zowel het onderzoek in Emmen als het onderzoek in het Groningen buitengebied toegelicht en gezamenlijk besproken. Uit de bespreking leidden wij af dat de commentaren van de Tcbb op het onderzoek zijn opgehelderd en voor een belangrijk deel komen te vervallen. Witteveen+Bos verwacht dat de Tcbb nog een verslag van het symposium zal opstellen.

Onderzoek buitengebied Groningen
Van augustus 2016 t/m maart 2017 heeft Witteveen+Bos samen met het CVW in opdracht van de NAM ook gewerkt aan de schaderapportages van 1.564 adressen in het buitengebied Groningen. Hierbij zijn 2.077 gebouwen onderzocht en 33.877 schades beoordeeld.

Net als in Emmen is Witteveen+Bos systematisch, wetenschappelijk verantwoord en zeer zorgvuldig te werk gegaan. Daarbij zijn we volledig transparant geweest over aanpak en proces. Wetenschappers, collega-bureaus, begeleidingscommissie en vertegenwoordigers van bewoners zijn allemaal bij ons langs geweest voor een ‘kijkje in de keuken’. Aanbevelingen voor verbeteringen die wij daarbij kregen zijn, voor zover dat mogelijk is, verwerkt in onze aanpak of uitleg. In het buitengebied is, in aanvulling op Emmen, gebruik gemaakt van een panel van deskundigen en is extra bodemonderzoek uitgevoerd. Een leerpunt uit het onderzoek in het buitengebied dat door de Tcbb is opgemerkt, is om ook voor Emmen een aanvullend grondonderzoek uit te voeren om de aannames die er zijn gemaakt te verifiëren. Wij verwachten overigens niet dat dit tot andere onderzoeksresultaten leidt.

Altijd open voor inhoudelijke kritiek
Op onderdelen zal er op elk onderzoek dat er wordt gedaan altijd iets verbeterd of anders ingestoken kunnen worden. Dit geldt zeker voor de complexe materie voor de effecten van bevingen in de Nederlandse ondergrond. Witteveen+Bos is ervan overtuigd dat de bevindingen en eindconclusies van de onderzoeken in Emmen en het Groninger buitengebied juist zijn. Wij staan open voor inhoudelijke kritiek en opmerkingen op onze aanpak en bevindingen en staan open voor een gesprek met belanghebbenden.

Meer informatie

Deel deze pagina