Gepubliceerd op 01 oktober 2019

Raamovereenkomst waterkeringen

Naast het programma voor de dijkversterkingen in de Noordelijke Maasvallei, wordt er nog meer aan de Limburgse waterweg getimmerd. HKV, Witteveen+Bos en GreenRivers verwierven dit voorjaar een grote raamovereenkomst voor de beoordeling van alle primaire waterkeringen van Waterschap Limburg. Waterschap Limburg heeft circa 190 km primaire waterkeringen en meer dan 600 kleine en grote kunstwerken (onder andere sluizen, duikers en coupures) in beheer. De raamovereenkomst loopt tot uiterlijk maart 2023.

Voor 2023 dienen alle waterkeringen beoordeeld te worden. De adviseurs van HKV, Witteveen+Bos en GreenRivers zullen het waterschap bijstaan bij de wettelijke  veiligheidsbeoordeling van de Maasdijken van Gennep tot Eijsden. Dit voorjaar is een start gemaakt met de beoordeling van Maastricht en Roermond. Tevens worden alle waterkering gescreend waarbij wordt gekeken welke gegevens ontbreken, of er sprake is van een hoogteopgave en of er op eenvoudige wijze een oordeel te geven valt.

+ joost.lansink@witteveenbos.com

 

Deel deze pagina