Gepubliceerd op 01 maart 2020

Raamcontract met waterbedrijf Oman

Vorig jaar verwierf Witteveen+Bos samen met YAS CE uit Oman en KWR uit Nederland een driejarig raamcontract bij het nationaal waterbedrijf van Oman, het Public Authority Water (PAW), voor de herziening en voorbereiding van conceptontwerpen voor nieuwe waterdistributienetwerken in Oman.

In dit raamcontract moet W+B/YAS concurreren met een andere internationale consultant om daadwerkelijk projecten te kunnen verwerven. Daarbij kijkt PAW niet alleen naar de prijs, maar ook naar kwaliteit en de manier waarop kennisoverdracht aan hun jonge ingenieurs wordt verzorgd. PAW beschouwt kennisoverdracht als een belangrijk onderdeel van onze opdracht omdat hun afdeling Planning en Asset Management bestaat uit veel jonge ingenieurs die zelf het conceptontwerp voorbereiden. Onze taak is om de PAW-medewerkers te leren hoe ze zowel de  technische aspecten zoals hydraulische modellering, waterbehoefteberekeningen, netwerk layout, kostenramingen, etcetera kunnen verbeteren, maar ook hoe ze kunnen groeien op het gebied van soft skills zoals het opstellen van rapportages, risicomanagement en stakeholdermanagement.

Naast het beoordelen van tot nu toe vijf conceptontwerpen, heeft PAW Witteveen+Bos ook gevraagd om te assisteren bij twee opdrachten met betrekking tot masterplanning. Beide studies hebben waardevolle input geleverd aan PAW voor inschatting van de toekomstige watervraag, de vereiste reservoircapaciteit in het land en de veerkracht van het waterleidingnet in geval van noodsituaties. Kortom, het geeft informatie over waar de investeringen in de watervoorzieningsinfrastructuur zich op kunnen richten. PAW is tevreden met de resultaten en vervolgopdrachten liggen in de lijn der verwachting.

+ michel.bretveld@witteveenbos.com

 

Deel deze pagina