Gepubliceerd op 10 december 2020

Proef verwijderen medicijnresten uit afvalwater van start

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op de RWZI Horstermeer de pilotinstallatie O3-STEP® filter geplaatst om medicijnresten en andere organische microverontreinigingen uit afvalwater te halen. Het O3-STEP® filter is een extra stap in de rioolwaterzuivering waarbij we bestaande technieken combineren, namelijk ozondosering met actiefkool-filtratie.

Nu de technische installatie klaar staat, kan het consortium dat betrokken is bij deze innovatie beginnen met het testen van de pilotinstallatie dat het gezuiverd afvalwater van RWZI Horstermeer met ozon en granulair actiefkool behandelt. De pilot maakt onderdeel uit van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en STOWA en duurt ongeveer een jaar.

Sander Mager, bestuurder van het waterschap: ‘Ik ben blij dat we nu met de pilot O3-STEP kunnen starten. We vinden namelijk steeds meer medicijnresten in het rioolwater. Die stoffen komen via urine en ontlasting in het riool en vervolgens in het oppervlaktewater. Als waterschap staan we voor schoon water en daarom willen we met nieuwe technieken de kwaliteit van het water blijven verbeteren. Nog liever hebben we dat deze microverontreinigingen niet in het rioolwater komen. Daarom blijven we bij andere partijen ook aandringen op maatregelen bij de bron.'

Samenwerken met partners
Het waterschap voert het onderzoek uit met een aantal partners: Waternet, Witteveen+Bos, Nijhuis Industries, Cabot Norit en TU Delft. Als de proef O3-STEP positief uitvalt, dan willen we op de RWZI Horstermeer een full-scale installatie voor de verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen realiseren. Daarna kijken we of we deze techniek ook op andere RWZI’s kunnen toepassen.