Plan van aanpak voor hoogwaterbeheersing Trinidad

De Corporación Andina de Fomento (CAF, Ontwikkelingsbank voor Latijns-Amerika) heeft Witteveen+Bos, samen met de lokale partners Trintoplan en Ecoengineering, geselecteerd om het definitieve ontwerp vanmaatregelen tegen wateroverlast op Trinidad voor te bereiden.

Het eiland Trinidad heeft te maken met ernstige overstromingen tijdens hevige regenval. Op 18 en 19 oktober 2018 veroorzaakte regenval op Trinidad en Tobago veel wateroverlast en schade waarbij ongeveer 80 procent van het land getroffen werd door overstromingen.

In 2019 was Witteveen + Bos betrokken bij de quick scan voor herstel en verbetering van de afwatering op Trinidad. Om de voorgestelde verbeteringen door te voeren, besloot het ministerie van Werken en Transport een plan op te stellen om het afwateringssysteem te verbeteren en overstromingen te voorkomen.

Witteveen+Bos gaat nu als eerste stap met de lokale partners een strategisch plan opstellen om in de verschillende stroomgebieden effectieve maatregelen voor korte en middellange termijn te identificeren.

De overstromingsproblematiek wordt hierbij niet als een strikt technische uitdaging benaderd: stakeholderbetrokkenheid en een integrale aanpak voor de betrokken sectoren zijn belangrijke elementen in onze aanpak. In het strategisch plan wordt voor elk stroomgebied een set van maatregelen voor de korte en middellange termijn geselecteerd.

In een tweede stap maken we definitief ontwerp voor de geselecteerde maatregelen, daarna worden aanbestedingsdocumenten opgesteld. Het gehele project loopt tot begin 2022 waarbij het strategisch plan juni 2021 gereed zal zijn.