Gepubliceerd op 30 januari 2023

Personalia

  • Ellen Weerman is per half juni 2022 aangesteld als vestigingshoofd in Den Haag, nadat haar voorganger Michel Berghuis zijn carrière buiten Witteveen+Bos voortzette.
  • Met ingang van 1 juli 2022 is Rob van den Boomen aangesteld als nieuwe managing director van het Witteveen+Bos frontoffice in Dubai. Hij volgt daarmee Daniël Dusseljee op, die deze functie voor hem vervulde. Rob’s internationale ervaring sluit goed aan op een aantal van de grote uitdagingen waar het Midden-Oosten voor staat, zoals waterschaarste, milieustress en klimaatbestendigheid.
  • Xaief Ezechiëls werd met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot vestigingshoofd van ons kantoor in Breda. Hij neemt de rol over van Ingrid Bolier, die hierdoor de ruimte krijgt om zich naast haar projecten bij Witteveen+Bos, te richten op haar promotieonderzoek.
  • Arny Lengkeek, senior geotechnical engineer bij Witteveen+Bos, behaalde op 17 juni 2022 zijn PhD aan de Faculteit Civil Engineering & Geosciences van de TU Delft. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het verbeteren van twee aspecten van de globale stabiliteitsbeoordeling van dijken in Nederland: de modellering van organische grondsoorten, en dijkversterking met behulp van damwand langsconstructies.
  • Vanwege de groei in het aantal thema’s waar de afdeling Finance bij is betrokken, heeft de directie besloten om Hendrik Heuker per 1 januari 2023 te benoemen tot afdelingshoofd Finance. Hij volgt daarmee Jeffrey Hinnen op, die zich meer gaat bezighouden met strategische onderwerpen.
Deel dit artikel