Gepubliceerd op 31 december 2018

Personalia

Nieuwe PMC Energietransitie

Per 1 januari 2019 is de sector Gebouwde omgeving uitgebreid met de PMC Energietransitie. Deze PMC richt zich op het adviseren van overheden en ontwikkelaars bij de reductie van CO2-emissies en de transitie naar een fossielvrije energievoorziening. De PMC Energietransitie wordt geleid door Koen Haans. Koen trad na zijn studie Nature Conservation and Biodiversity Management in 2006 in dienst bij Witteveen+Bos in Breda. Hij heeft zich daarna ontwikkeld tot projectmanager energieprojecten. Ook was hij van 2011 tot en met 2014 vestigingshoofd in Rotterdam. De nieuwe PMC Energietransitie bestaat uit vijf vakgroepen: CO2-gestuurd en circulair ontwerpen, Energie en ruimte, Energiestrategie, Energy modeling and business cases, Wind- en zonne-energie.

Promotie Aries van Beinum

Aries van Beinum, PMC-leider Verkeer en wegen bij Witteveen+Bos, promoveerde op 20 december aan de TU Delft op zijn onderzoek naar turbulentie in verkeersstromen, met name naar verkeersdynamiek (zoals rijstrookwisselingen) die optreden rondom in- en uitvoegstroken. Het onderzoek naar deze verkeersbewegingen biedt wegontwerpers inzichten waarmee zij in hun ontwerpen nog beter kunnen anticiperen op het gedrag van de weggebruiker.

Overdracht leiding kantoor Indonesië

Witteveen+Bos is al 40 jaar actief in Indonesië. We hebben daar met succes vele projecten uitgevoerd gericht op landaanwinning, havenontwikkeling, watermanagement, milieueffectrapportages, afvalmanagement en recent zelfs modellering van aardbevingen. Het kantoor is uitgegroeid tot een zelfstandig opererend kantoor met een diverse klantengroep. De ambitie is om verder te groeien in Indonesië en in de regio Zuidoost Azië. Per 1 oktober 2018 wordt de entiteit PT Witteveen Bos Indonesia bestuurd door Rob van den Boomen, die het daarmee overneemt van Victor Coenen. Victor blijft actief in Indonesië en de regio als senior projectmanager en masterplanningexpert. Hij zal zijn rol blijven vervullen als projectmanager van het iconische project NCICD (Jakarta flood protection).

Academische benoemingen

Arjen van Nieuwenhuijzen, expert op het gebied van herwinbare energie, water en grondstoffen bij Witteveen+Bos, is per 1 september 2018 benoemd tot eerste Industry based Principal Investigator (Hoofdonderzoeker) bij Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. Zijn activiteiten richten zich op het onderwerp Circular Urban Resources. Daarnaast is hij benoemd tot ‘Buitengewoon UHD Circulaire Grondstoffen in de Stad’ aan Wageningen Universiteit & Research. In deze nieuwe functies zal Arjen het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld actief met elkaar verbinden om urgente uitdagingen voor de stedelijke omgeving te helpen oplossen.
 

Scriptieprijs voor Manca Petek

Elk jaar beloont de universiteit van Ljubljana in Slovenië de beste Bachelor- en Masterscripties met de Preseren-prijs. Deze prijs, vernoemd naar een Sloveens dichter, werd op 5 december 2018 uitgereikt aan Witteveen+Bos’er Manca Petek voor haar Masterscriptie Civiele Techniek over de erosiviteit van regenwater. De prijs is voor het eerst sinds jaren aan een student Civiele Techniek uitgereikt en Petek was de enige vrouwelijke ingenieur die de prijs ontving.

Deel deze pagina