Gepubliceerd op 08 augustus 2019

PAS-uitspraak Raad van State vraagt om integrale aanpak

De recente uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) raakt veel initiatieven in Nederland. Eind mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State dat het PAS in strijd is met Europese regels. Hierdoor kan het PAS niet meer worden gebruikt als onderbouwing voor vergunningverlening. Alleen projecten met een onherroepelijke Wet natuurbescherming-vergunning kunnen nog gebruik maken van hun PAS-vergunning.

Voor elke activiteit die uitgevoerd gaat worden, moet berekend worden of sprake is van stikstofdepositie en wat het effect daarvan is op beschermde natuurwaarden. Voor alle projecten zonder vergunning, maar met stikstofdepositie, dient een ecologische onderbouwing te komen. Soms mag dat in de vorm van een aanvulling; vaak moet een aanvraag helemaal opnieuw ingediend worden.

Veel verschillende oplossingen denkbaar
De afgelopen jaren heeft Witteveen+Bos in samenwerking met opdrachtgevers in verschillende projecten ervaring opgedaan met mogelijke oplossingsrichtingen, zoals het succesvol uitvoeren van ADC-toetsen en het extern salderen. We zien in de praktijk dat er diverse uitkomsten denkbaar zijn, van het mitigeren van stikstofeffecten tot het ontwikkelen van heel andere oplossingen die geen of veel minder stikstof uitstoten.

Witteveen+Bos heeft alle relevante disciplines en kennis in huis om dit ingewikkelde proces te doorlopen, zoals  het berekenen van de stikstofdepositie, omgevingsrecht en vergunningen,  ecologie en planstudies. Daarom kunnen we het vraagstuk integraal benaderen en samen met de opdrachtgever tot een plan van aanpak komen, om huidige of nieuwe projecten binnen de stikstofnorm te realiseren.

Deel deze pagina

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Marcel Klinge

Marcel Klinge

PMC-leider Ecologie

Thomas Peelen

Jurist Omgevingsrecht