Gepubliceerd op 02 februari 2017

Partnerschap verkenningsfase dijkversterking Koehool-Lauwersmeer

Op donderdag 2 februari 2017 tekenden Oeds Bijlsma, secretaris-directeur Wetterskip Fryslân, en Maurits Schilt, vestigingshoofd Witteveen+Bos Heerenveen, een overeenkomst voor de uitvoering van de verkenningsfase van het dijkversterkingsproject Koehool-Lauwersmeer.

Het project Koehool-Lauwersmeer van Wetterskip Fryslân gaat om een dijkversterking van 23,15 km langs de Waddenzeekust van Friesland over een totale lengte van 47,9 km. De dijkbekleding is hier op een aantal plaatsen afgekeurd. Het project is een onderdeel van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Doel van de verkenningsfase is om voor eind 2018 een voorkeursalternatief vast te stellen, samen met een plan van aanpak voor de vervolgfase. Om dit te kunnen realiseren heeft het Wetterskip Fryslân binnen het raamcontract voor advies- en ingenieursdiensten een uitvraag gedaan.

Wetterskip Fryslân beoogde daarbij één samenwerkingspartner te selecteren, bij wie zij alle benodigde diensten efficiënt en kostenbesparend kan onderbrengen. Om die reden heeft zij gekozen voor een aanbestedingsprocedure waarbij er 100 % op kwaliteit is geselecteerd en waarbij de wijze van samenwerking een belangrijk selectiecriterium vormt. Witteveen+Bos kwam na een uitgebreide selectieprocedure als beste uit de bus en biedt het Wetterskip gedurende de gehele verkenning en mogelijk vervolgfasen, op alle benodigde gebieden ondersteuning.

De opdrachtverstrekking is met deze ondertekening een feit. Beide partijen kijken uit naar een prettige samenwerking en zijn overtuigd van een succesvol eindresultaat.

Deel deze pagina