Gepubliceerd op 31 december 2018

Ontwikkeling waterstanden duidelijk met WABES

In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving heeft Witteveen+Bos samen met HKV de website www.wabes.nl ontwikkeld. Op die website is te zien is welke veranderingen in waterstanden, -debieten en -temperaturen tussen nu en 2050 te verwachten zijn op 150 punten in het rijkswatersysteem. Voor een deel van het land is er ook informatie over chloridegehalten.

In het kader van het Deltaprogramma Zoet Water heeft Deltares op verzoek van Rijkswaterstaat met het Nationaal Hydrologisch model via een berekening over een periode van 100 jaar voor heel Nederland verkend wat de effecten zijn van klimaatverandering. In deze berekeningen is gewerkt met het huidige watersysteem en enkele op de korte termijn verwachte veranderingen, zoals een flexibel peil in het IJsselmeer. Er zijn daarmee twee scenario’s doorgerekend: een met het huidige klimaat en een met het verwachte klimaat en de economische ontwikkeling in 2050. Dit levert een schat aan waardevolle gegevens op voor burgers en bestuurders, maar de uitkomsten zijn moeilijk uit te lezen en te interpreteren.

Op WABES.nl worden deze moeilijk toegankelijke uitkomsten omgezet in handige informatie: de tijdreeksen zijn omgezet in duurlijnen. De duurlijnen geven snel inzicht in veel en weinig voorkomende situaties en in verschillen die als gevolg van klimaatverandering zullen gaan optreden. De site is bedoeld om beleids- en investeringsbeslissingen te onderbouwen die te maken hebben met de beschikbaarheid van (geschikt) water op een bepaalde plaats in het hoofdwatersysteem, of op de overgang van het hoofdwatersysteem naar regionale.

+ berto.meeuwissen@witteveenbos.com

Deel deze pagina