• Een standaard voor de circa 40 beweegbare bruggen en sluizen in de provincie

  • De opgestelde standaard bevat de eisen en richtlijnen die de provincie stelt aan de beweegbare bruggen en sluizen

Gepubliceerd op 31 maart 2022

Ontwikkeling brug- en sluisstandaard Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft Witteveen+Bos gevraagd een standaard op te stellen voor de circa 40 beweegbare bruggen en sluizen in de provincie. Door verschillende implementaties (bijvoorbeeld de wijze van toepassen van bruglichten) is er in de loop der jaren een wildgroei aan variaties ontstaan bij deze bruggen en sluizen.

Bij renovaties werden er vaak delen afgekeken en gekopieerd van een recent gerenoveerd object. Elke brug en sluis is weliswaar uniek, maar de punten die veelal uniform uitgevoerd konden worden, werden wel eens beperkt aangepast of niet overgenomen, waardoor elk object er weer net iets anders uit kwam te zien. Aangezien er de komende jaren het nodige groot onderhoud wordt verricht aan het areaal van de provincie is gevraagd aan Witteveen+Bos om een standaard op te stellen: de brug- en sluisstandaard Provincie Overijssel.

De standaard beschrijft onder andere hoe om te gaan met bediening, seinen, duurzaamheid, (machine)veiligheid, het aandrijf- en bewegingswerk, documentatie, testen, afsluitbomen en civiele constructies

Levende standaard
Door evaluatie van het huidige areaal, input van eerdere projecten (bv. Groot Onderhoud Daarlerveenbrug) en andere standaarden is er een ‘levende’ standaard opgesteld. Een standaard is namelijk nooit af. In de opgestelde standaard staan de eisen en richtlijnen die Overijssel stelt aan haar beweegbare bruggen en sluizen. In deze standaard wordt ingegaan hoe om te gaan met bediening, seinen, duurzaamheid, (machine)veiligheid, het aandrijf- en bewegingswerk, documentatie, testen, afsluitbomen, civiele constructies, et cetera. De standaard beschrijft ook de te volgen processen en bevat concrete voorbeelden (‘typicals’) van hoe iets uitgevoerd dient te zijn.

Uitgangspunt
De standaard is het uitgangspunt van hoe het areaal van de provincie eruit zal komen te zien. In onder meer de lopende projecten ‘Rehabilitatie kunstwerken Provincie Overijssel’ en ‘Machinerichtlijn en arboveiligheidmaatregelen 24 kunstwerken Provincie Overijssel’ vormt deze standaard het vertrekpunt voor de uit te voeren maatregelen en zullen de resultaten van het project vervolgens bijdragen aan de doorontwikkeling van deze standaard.  

Deel dit artikel