Gepubliceerd op 31 december 2018

Ontwerp- en evaluatieprogramma voor circulair ontwerp wint innovatieprijs

Tijdens de finale van ons Plus+ Innovation programme op 29 november werd het ontwerp- en evaluatieprogramma voor het meten en inzichtelijk maken van circulaire mogelijkheden in ontwerpen gekozen tot winnaar.

+Circular Design is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel dat inzicht biedt in het materiaalgebruik van ontwerpen. De visualisaties uit het programma stellen de opdrachtgever en ook ontwerpers zelf in staat om de circulariteit van het ontwerp te meten, te vergelijken en om inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel. De tool geeft concrete invulling aan één van de zeven Duurzame Ontwerpprincipes van Witteveen+Bos: circulair ontwerp.

Uitgangspunt voor +Circular Design is dat de materialen voor bijvoorbeeld een nieuw te ontwerpen brug aan het einde van hun levensduur kunnen worden gedemonteerd, getransporteerd en hergebruikt op een andere locatie. ‘In onze innovatiecampagne hebben we de kans gekregen om ons idee tot concrete uitvoer te brengen, in de markt te valideren en tot prototype te ontwikkelen’, geeft Joris van den Acker (een van de ontwikkelaars) aan. ‘Inmiddels is +Circular Design zover ontwikkeld dat we hem voor en met onze opdrachtgevers inzetten. Het is mooi om te merken dat daar vanuit verschillende hoeken veel vraag naar is.’

De editie in 2018 was de tweede keer dat dit interne innovatieprogramma van Witteveen+Bos werd georganiseerd. Iedere collega werd uitgedaagd om innovaties in te dienen en deze in teams verder te ontwikkelen tot concrete nieuwe producten en diensten voor de organisatie. Dit werd gedaan binnen vijf campagnes, gericht op verschillende marktsegmenten: Smart Cities, Smart Cycles, Smarts Detas, Smart Infra and Mobility en Smart Company (gericht op innovatieve toepassingen in de bedrijfsvoering).

Los van de winnende innovatie leverde dit programma in 2018 nog negen andere producten op:

Automated Design of a River Crossing
Met twee minuten aan input ontwerpt ADRC een rivierkruising volgens geldende normen. Dit gebeurt middels een locatie en het bijbehorende weg- en scheepvaartverkeer. Met ADRC worden constructieve/technische documenten, een 3D-model en een kostenanalyse in slechts een half uur tijd gegenereerd.

Cycle Highway Accelerator
De Cycle Highway Accelerator is een ontwerpinstrument dat haalbaarheidsstudies voor snelfietsroutes versnelt door geautomatiseerd conceptueel ontwerp en evaluatie van routeopties via een webportaal. Hiermee kunnen overheden hun fietsinfrastructuurprojecten binnen tijd en budget en met draagvlak van het publiek afronden.

My Plus
My Plus geeft de handvatten waarmee Witteveen+Bos’ers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Alles begint met het vaststellen van ieders talent en ambities. Door het koppelen van collega’s aan talentoren en het werken in groepen, creëren we een inspirerende werkomgeving en verbondenheid binnen Witteveen+Bos.

ISAIRA
ISAIRA is een ‘lab in the field’-techniek voor het meten van vluchtige organische stoffen, bedoeld om Witteveen+Bos en andere experts meer inzicht te geven in complexe emissieproblemen, door middel van een continue en real-time dataverzameling op componentspecifiek-niveau.

Mijn-energieadvies.nl
Groot vastgoedbeheerders, gemeentes en huiseigenaren die te maken hebben met de complexiteit van het gasloos maken van bestaande woningen, kunnen met een meetkastje en online platform geautomatiseerd op maat gemaakt integraal advies krijgen om verduurzamingsstappen te maken.

Wave Impact on Harbours
WIHA is een kostenefficiënte en nauwkeurige tool voor het optimaliseren van een havenontwerp, in een snelle en gebruiksvriendelijke GIS-omgeving. Golfcondities uit WIHA kunnen direct worden toegepast in een Dynamic Mooring Analysis, bij het berekenen van de ‘downtime’ van een haven en bij het beoordelen van overstromingsrisico’s.

Hot Water Battery
De Hot Water Battery biedt een oplossing voor het tekort aan groene, hernieuwbare warmte in de winter. Innovatief is dat deze ondergrondse opslag van overtollige energie gebeurt met een monobron, op grotere diepte en in hogere temperaturen dan conventionele systemen.

Nature Inclusive Design for Offshore Development
Witteveen+Bos adviseert opdrachtgevers hoe natuur optimaal geïntegreerd kan worden in offshore energieprojecten. Door een holistische benadering inclusief een site-analyse worden geschikte opties uit onze longlist met Nature Inclusive Designs geselecteerd, gedetailleerd en geïmplementeerd in het veld.

Plus Planning
Deze innovatie is gericht op de bedrijfsvoering van Witteveen+Bos. Plus Planning is een gebruiksvriendelijke tool en app om projecten, capaciteit en planning eenvoudig en efficiënt te beheersen en real-time inzichtelijk te maken. De tool geeft ook real-time informatie over de voortgang van het project en beschikbaarheid van teamleden.

+ communicatie@witteveenbos.com

Deel deze pagina