Gepubliceerd op 15 juli 2019

Onderzoek naar herontwikkeling Amsterdamse kolencentrale

Energiebedrijf Vattenfall moet per 31 december haar kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam sluiten. Energiestad ziet potentie om de centrale te transformeren tot een gigantische warmtebatterij, ter voeding van de nog te realiseren nieuwbouwwijk Haven-Stad, in combinatie met diverse publieksfuncties op het gebied van duurzame energie.

Energiestad is een initiatief van de Amsterdamse ondernemer Finn Dudok van Heel en wordt ondersteund door engineering consultancybureau Witteveen+Bos en gebiedsontwikkelaar Heijmans. Deze partijen willen graag in samenwerking met Vattenfall onderzoek doen naar de duurzame transformatie van de centrale en het bijbehorende terrein. Zij hebben hiervoor een voorstel gedaan aan Vattenfall. Uitgangspunt van het voorstel is het behoud van de aanwezige gebouwen, constructies en infrastructuur, wat een duurzame en rendabele transformatie mogelijk moet maken. 'Herontwikkeling van dit unieke stuk erfgoed zou echt waarde kunnen toevoegen aan de stad. Het is zonde om deze centrale te slopen, zonder de potentie ervan eerst te onderzoeken', aldus Dudok van Heel, initiatiefnemer van Energiestad.

De warmtebatterij bestaat uit enorme watertanks. Het water in de tanks kan worden verwarmd door teveel geproduceerde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als wind en zon. Omdat elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen afhankelijk is van weersomstandigheden, wordt de handhaving van de balans tussen vraag en aanbod steeds belangrijker. Een warmtebatterij is een maatregel om op een efficiënte manier deze balans te handhaven.

Aanleiding van het Energiestad-initiatief is de versnelde sluiting van de kolencentrale per 31 december, waartoe het kabinet onlangs heeft besloten. De intentie van het initiatief is om begin 2020 te starten met de haalbaarheidsfase, die ongeveer een jaar zal moeten duren.

Deel deze pagina