Gepubliceerd op 15 februari 2021

Onderzoek naar haalbaarheid extra central slibgisting WSHD

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft de ambitie om 100 procent van zijn zuiveringsslib te vergisten en daarbij duurzame energie (biogas) op te wekken. Op dit moment wordt 40 tot 50 procent van het slib vergist. Witteveen+Bos onderzoekt voor WSHD de haalbaarheid van een extra centrale slibgistingsinstallatie waarmee de biogasproductie ongeveer verdubbeld kan worden.

Witteveen+Bos voert een variantenstudie uit en werkt de 2 tot 3 meest kansrijke varianten uit tot voorontwerp. Bij de beoordeling van deze varianten wordt behalve naar de financiële en technische haalbaarheid ook gekeken naar de milieuwinst - met inzet van de +Circular Design Tool - en vergunbaarheid.

Slibstrategie

In 2021 wil het bestuur van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) de slibstrategie vaststellen. In dit strategische plan legt WSHD vast hoe en waar de slibstromen van het waterschap in de toekomst verwerkt worden; niet alleen met het oog op de interne ontwikkelingen maar ook rekening houdend met externe ontwikkelingen zoals plannen van collega-waterschappen in de slibketen. Om tot een zorgvuldige strategiebepaling te komen, worden ter voorbereiding diverse studies uitgevoerd. Een daarvan is het onderzoek naar de haalbaarheid van een extra centrale slibvergistingsinstallatie binnen het beheergebied van WSHD.

Innovatieve technologie

In deze studie bekijken we welke slibgistingstechnologie het beste past bij het areaal van WSHD. Dit kan een conventioneel proces zijn waarbij het slib in een grote tank wordt vergist bij 38 graden. We kijken ook naar innovatieve oplossingen, zoals vergisting bij een hogere temperatuur, een speciale uitvoering van de slibgistingstank of voorbehandeling van het slib. Op basis van het ruimtegebruik, de prestaties, duurzaamheid en de kosten bekijken we wat de beste oplossing is voor WSHD.

De waarde van biogas

Bij het vergisten van slib ontstaat biogas. Biogas is een duurzame brandstof die bestaat uit ongeveer 60 procent methaan en 40 procent CO2. Biogas is ook veelzijdig: je kunt er stroom en warmte mee maken maar je kunt het ook opwaarderen tot groengas en injecteren in het aardgasnet. Groengas is van grote waarde omdat het beter opgeslagen kan worden dan zonne- of windenergie. Je kunt het groengas zelfs omvormen tot transportbrandstof door er bio-CNG of bio-LNG van te maken. Ook dit is van hoge waarde door de beperkte beschikbaarheid van biobrandstoffen voor zwaar transport.

Deel dit artikel