• Onderzoek naar de toekomst van Kievitsbrug, de Kerkbrug en de Pelserbrug

  • Variantenstudie naar uitvoerbare alternatieven voor het machinaal draaien van deze bruggen

Gepubliceerd op 31 maart 2022

Onderzoek beweegbare bruggen binnenstad Zwolle

De gemeente Zwolle beschikt over een areaal met vaste en beweegbare bruggen. Voor drie beweegbare bruggen in de binnenstad van Zwolle, de Kievitsbrug, de Kerkbrug en de Pelserbrug, is de gemeente een onderzoek gestart naar de toekomst van deze bruggen. Voor deze bruggen is het voldoen aan wet- en regelgeving (waaronder de Machinerichtlijn) een belangrijk vraagstuk, waarvoor de gemeente grote investeringen voorziet voor de komende periode (2023-2025). Daarbij geldt dat deze bruggen slechts een beperkt aantal draaiingen per jaar kennen. De gemeente zoekt daarom naar uitvoerbare alternatieven voor het machinaal draaien van deze bruggen, waardoor toekomstige investeringen beperkt kunnen blijven. 

Witteveen+Bos heeft hiervoor in een variantenstudie onderzocht welke uitvoerbare alternatieven voor deze bruggen beschikbaar zijn en wat de bijbehorende kosten (investering en LCC) zijn. Als voorbereiding hierop is een locatiebezoek gebracht aan de drie bruggen, is een nadere inventarisatie uitgevoerd naar de eerder uitgevoerde onderzoeken en beschikbare documentatie, en zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers vanuit gemeente Zwolle. Op basis daarvan zijn de uitgangspunten vastgesteld voor de variantenstudie en is een generiek afwegingskader vastgesteld op basis van een multicriteria-analyse met value metrics om de varianten te toetsen. Voor elke brug zijn vervolgens de drie ‘beste’ varianten gekozen om nader uit te werken in de eindrapportage, waarbij ook een LCC-analyse is uitgevoerd.

Gemeente Zwolle is inmiddels met de uitkomsten van de uitgevoerde variantenstudies aan de slag, waarbij op korte termijn duidelijk wordt wat er gebeurt met de Kievitsbrug, de Kerkbrug en de Pelserbrug om deze bruggen klaar te maken voor de toekomst.

Deel dit artikel