Omgevingsfactoren van belang bij geluidsschermen Aalter

Het toenemende verkeer op de E40 en de N44 in Aalter veroorzaakt geluidsoverlast in de dorpskern en omliggende woonwijken van deze gemeente. Om er de leefbaarheid te optimaliseren, werkte Witteveen+Bos een studie uit, in samenwerking met ontwerpbureau CLUSTER, waarbij geluidsschermen geïnstalleerd worden over een lengte van 8 km. Dit alles in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.

In het architectonisch ontwerp houden we rekening met de visuele beleving. Anderzijds is het belangrijk dat de geluidsschermen naadloos aansluiten bij de omgevingsfactoren. We definiëren verschillende typegebieden, die elk hun eigen look krijgen. Dit gaat van schanskorfwanden tot transparante schermen. Witteveen+Bos staat in voor het projectmanagement, de opmaak van het aanbestedingsdossier, alsook de opvolging van de werkzaamheden. Als alles goed loopt, starten de werken in het voorjaar 2021.