Gepubliceerd op 02 november 2020

Oeverinspecties Waal en Boven-Rijn

Na meerdere weken wachten op het hoge water heeft Witteveen+Bos dit voorjaar voor Rijkswaterstaat Oost-Nederland visuele inspecties uitgevoerd van de oeverconstructies van de Waal en Boven-Rijn.

Het totale traject bedroeg circa 90 kilometer en bestond uit 1500 objecten. Met de GIS Collector App zijn buiten alle data ingewonnen. Daarna zijn de resultaten en rapportages opgesteld. Met deze werkzaamheden hebben wij voor RWS inzichtelijk gemaakt wat er nog aan (achterstallig) onderhoud aan de oevers moet worden uitgevoerd, voordat het areaal kan worden overgedragen aan een nieuwe onderhoudsaannemer, waarvoor RWS momenteel het contract voorbereidt.