Gepubliceerd op 07 juni 2023

Nieuwbouwplan De Vechte: natuurinclusief ontwerpen in de praktijk

De gemeente Hardenberg en woningstichting Vechtdal Wonen hebben onlangs nieuwbouwplan De Vechte gekozen als winnaar van de tender Vechtzone. Binnen dit project bundelen Van Wijnen, Groosman, Van der Wiel en Witteveen+Bos hun kennis en expertise. W+B heeft nadrukkelijk bijgedragen aan het toepassen van ‘natuurinclusief ontwerpen’ bij de aanstaande gebiedsontwikkeling en bouw van 148 woningen, pal aan rivier de Vecht.

‘De Vechte’ is een herontwikkeling op een markante plek in Hardenberg. Bij het maken van het ontwerp hebben drie uitgangspunten voor het landschap en de architectuur centraal gestaan:

1. Mens en dier in symbiose

In het plan zijn de wensen en behoeftes van zeven diersoorten en die van de mens vertaald naar natuurinclusieve uitgangspunten voor het landschap en de architectuur. Op deze manier versterken mens en dier elkaar, in plaats van elkaar in de weg te zitten. Een voorbeeld is het creëren van een bewuste gelaagdheid in de beplanting richting de bebouwing. Dit begeleidt de dieren naar de nestkasten en vergroot de woonkwaliteit en privacy voor de bewoners. Ook wadi's en zorgvuldig gekozen beplantingssoorten dragen bij aan een toekomstbestendig en inclusief milieu voor mens en dier.

2. DNA van Hardenberg

De kracht gebruiken van het DNA van dit deel van Hardenberg, vormt de tweede pijler. Binnen het project is het DNA van dit deel van Hardenberg uitvoerig geanalyseerd. De locatie heeft veel kwaliteiten: groen, water, zicht en een historisch stadscentrum op loopafstand. Het valt te karakteriseren als een 'overgangszone' tussen nat en droog, natuur en bebouwing, historie en nieuwbouw. Deze is vertaald naar de inrichting van de openbare ruimte met gerichte selectie van beplanting en inrichtingselementen en -kenmerken. Het doel is om aan te sluiten bij het bestaande, structuren door te trekken en bestaande kwaliteiten te versterken.

3. Maatschappelijke waarde

Het derde uitgangspunt is eveneens zeer belangrijk: toevoegen van maatschappelijke waarde voor mensen uit de streek. De 148 woningen zijn divers. Met rijwoningen, (sociale) huur, koop en collectief particulier eigenaarschap-woningen er voor iedereen een plek te vinden. De woningen zijn toegankelijk en zo gunstig mogelijk geprijsd zodat maximaal wordt ingezet om voor jong en oud een fijne woonplek te creëren. De groene tussenruimtes zijn ontworpen voor ontmoetingen. Bijvoorbeeld bij de notenboomgaard om kastanjes te rapen, of bij de natuurlijke speelplaats in en om de wadi.

Meer weten?

Harro Wieringa

Groepsleider Stedenbouw