Gepubliceerd op 19 september 2016

Nederland als proeftuin voor de wereld

Voor Henk Ovink is er geen reden tot twijfel: Nederland is en blijft het mondiale gidsland op het gebied van waterveiligheid en klimaatadaptatie. ‘En dat blijven we als we nog beter met elkaar leren samenwerken, niemand uitgezonderd.’ Ovink benadrukt de noodzaak van excellente kennis en kunde, diversiteit en integraliteit om wereldwijde watervraagstukken het hoofd te bieden.

‘De grote problemen in de wereld hangen stuk voor stuk samen met het klimaat en op geen enkele andere wijze voelen we die impact sterker dan door water. Extreme weersomstandigheden leiden tot rampen en groot leed, denk aan Vietnam, Mozambique en de Verenigde Staten. Zoals wij in Nederland al eeuwen omgaan met de bedreiging van het water, moeten veel andere landen die stap nu snel zetten.’ De internationale wateropgave is enorm, wil Ovink benadrukken. ‘Het water klotst ons wereldwijd over de voeten. Water ligt in het hart van vele conflicten. Wanneer we niet goed omgaan met water, kan dit desastreuze gevolgen hebben. Tegelijkertijd is water ook de verbinder als het gaat om het vinden van oplossingen.’

Met de watersector heeft Nederland goud in handen. ‘De Nederlandse kennis is een optelsom van eeuwen samenwerken in de omgang met water. We weten hoe we iets moeten maken. We hebben onze polder, de Deltawerken en nu Ruimte voor de Rivier. In het buitenland positioneer ik Nederland graag als proeftuin voor de wereld, proeftuin voor governance, innovatie en realisatie van waterveiligheid en waterkwaliteit. Ik vind dat we dit goud meer moeten koesteren en niet steeds ter discussie moeten stellen. Laten we ons meer bewust zijn van de excellente kennis en kunde die we in huis hebben.’

‘Naast dat wij hoogwaardige oplossingen bedenken, weten we ook hoe we het moeten implementeren. Daarvoor beschikken we over talloze professionele verbanden zoals waterschappen, provincies, gemeenten en ook bureaus als Witteveen+Bos. Wij kunnen vraagstukken, oplossingen, techniek en mensen bij elkaar brengen in een excellent proces en integrale oplossingen. Geen uniforme ingenieur maar capaciteit opbouwen met andere professionals als economen, ecologen en planologen. Ik geloof echt in die mix. De wereld is complex en dat vraagt om gezamenlijk innoveren, elkaar helpen door analyses, kansen en problemen transparant te maken en kennis te delen. Sterke coalities wereldwijd kunnen pas echt zorgen voor de broodnodige, duurzame verandering.’

Om wereldwijd succesvol te blijven in de watersector stelt Ovink als eerste voorwaarde behoud en versterking van onze excellente kennis en kunde. ‘Ook is het nodig dat we de langetermijnvisie vertalen naar een programmatische aanpak. En dan snel aan het werk - liefst innovatief - met resultaten op korte termijn die bijdragen aan doelstellingen op de langere termijn. Oud-CEO van Greenpeace, Kumi Naidoo zei bij de aankondiging van zijn afscheid: ‘Ik maak me geen zorgen over de Aarde. Zij heeft ons niet nodig, wij hebben haar nodig!’ Daar kunnen wij als Nederlandse watersector echt het verschil maken.’

Henk Ovink is in maart 2015 benoemd tot Nederlands eerste Watergezant. Het is zijn taak om de internationale waterambities van Nederland kracht bij te zetten. Als boegbeeld werkt Ovink aan goede relaties met overheden, bedrijfsleven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Eerder was hij onder meer directeurgeneraal Ruimte en Water en directeur Nationale Ruimtelijke Ontwikkeling. Ook adviseerde hij de ‘Hurricane Sandy Rebuilding Taskforce’ van president Obama en ontwikkelde in dit kader het programma ‘Rebuild by Design’.

Deel deze pagina