Gepubliceerd op 31 januari 2023

Natuurinclusief ontwerp voor Evides

Witteveen+Bos ontwerpt aan de hand van duurzame designprincipes, zoals ‘Ontwerp met de natuur’. We gebruiken daarbij natuurlijke processen om het ontwerp te versterken. Werken met de natuur in plaats van tegen de natuur.

Volgens dit principe heeft Witteveen+Bos, samen met Evides Waterbedrijf en Buro Kade, een ontwerp gemaakt voor een nieuw onthardingsgebouw voor de drinkwaterproductielocatie Ouddorp van Evides. Buro Kade heeft een eenvoudig, functioneel gebouw ontworpen dat aansluit bij de vormgeving van de bestaande bebouwing en de omgeving. Witteveen+Bos heeft het interieur (installaties etc.) van het gebouw voor haar rekening genomen, in nauwe samenspraak met Evides.

Daarnaast hebben de inzichten van onze ecologische experts het ontwerp natuurinclusiever gemaakt. Zo wordt er een gecombineerd sedumdak en duindak toegepast en is er ruimte voor een vleermuisbunker en nestkast voor tapuit (zangvogel). ‘Natuurinclusief bouwen heeft de toekomst’, aldus Charlotte Mekel van Witteveen+Bos. ‘We helpen geïnteresseerde bedrijven graag op weg met onze expertise.’

Deel deze pagina