Gepubliceerd op 22 maart 2023

Innovatieprogramma ‘Toekomstbestendige infrastructuur’ ontvangt 100 miljoen euro van Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds (NGF) heeft € 100 miljoen toegekend aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving voor de realisatie van duurzame economische groei en een transitie in de bouw- en infrastructuursector. Binnen het programma werken de consortiumpartners aan slimmer onderhoud en vervanging en renovatie van kunstwerken op basis van innovatie en digitale oplossingen. Witteveen+Bos is één van de initiatiefnemers van het consortium.

Het subsidiebedrag van 100 miljoen is verdeeld in directe vrijgave van 60 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van 40 miljoen voor de (door)ontwikkeling van belangrijke industriële nieuwbouw- en renovatieoplossingen.

Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Bouw en Techniek coördineert het programma en vertegenwoordigt met meer dan 130 partners de hele sector in Nederland, waaronder kennisinstellingen, opdrachtgevers en toonaangevende aannemers en ingenieursbureaus.

Nederland heeft een groot deel van zijn welvaart te danken aan betrouwbare infrastructuur. Veel van onze bruggen, tunnels en kademuren dateren van de naoorlogse opbouwfase (1960-1980) en moeten de komende decennia worden vervangen of gerenoveerd.

Dit herstel zorgt voor stremmingen met bijbehorende hinder voor gebruikers en omwonenden en vergt forse investeringen. Het is van nationaal belang dat de kwaliteit van de infrastructuur in stand wordt gehouden, ondanks de schaarste aan personeel en materiaal. Om deze complexe opgave goed aan te pakken is omdenken en kijken naar innovatieve oplossingen essentieel voor het onderhoud, de vervanging en renovatie van civiele kunstwerken.

Via publieke opdrachtgevers en bestaande vervanging en renovatie (V&R-opgave) van civiele kunstwerken, beoogt het programma een versnelde transitie in de infrastructuur. Onderdeel van het topconsortium is het samenwerkingsverband Talking Assets, waarin Witteveen+Bos, Fugro, TNO, Royal HaskoningDHV, Arcadis, Movares en Deloitte samenwerken. Talking Assets zal het project ‘Datagedreven beheer en onderhoud’ gaan leiden.

Binnen dit deelproject zullen de consortiumpartners schaalbare digitale oplossingen en slimme werkwijzen ontwikkelen voor effectievere besluitvorming binnen de V&R-opgave. Dit helpt om bijvoorbeeld onverwachte uitval in onze infrastructuur, zoals recent de Prinses Margriettunnel in Friesland en de Nelson Mandelabrug in Zoetermeer, te voorkomen.

Roeland Allewijn, Rijkswaterstaat Chief Data Officer: ‘Rijkswaterstaat is erg blij met de toekenning door het Nationaal Groeifonds. Hiermee wordt er onder andere een investering gedaan in digitale oplossingen voor beheer, onderhoud en renovatie. Dat is keihard nodig gezien de grote opgave waar Rijkswaterstaat en andere infrabeheerders voor staan. De voorgestelde activiteiten versterken de samenwerking, maken ons samen slimmer en helpen samen meer werk te verzetten.’

Leonie Koops, sectorhoofd Infrastructuur en Mobiliteit bij Witteveen+Bos en voorzitter van de adviesraad ‘Levensduurverlening gebouwde omgeving’ binnen het TKI programma: ‘Deze toekenning is een fantastische steun in de rug om de ingezette samenwerking voort te zetten. Gezien de omvang van de V&R-opgave en de schaarste als het gaat om arbeid, tijd en materialen, moeten we slim omgaan met deze resources. Het is zaak gericht en efficiënt te werken, bijvoorbeeld door onze kritieke kunstwerken uit te rusten met sensoren, waarmee we deze essentiële knooppunten een ‘stem’ geven over wat hun staat is. Betrouwbare infrastructuur is immers een fundament van onze economie. Het is goed om te zien dat maatschappijbreed de nut en noodzaak hiervan wordt onderkend. De samenwerkende partijen hebben al veel kennis en technieken in huis om aan de V&R-opgave te beantwoorden. De steun van het Nationaal Groeifonds zorgt dat we samen kunnen leren, kennisdelen en ontwikkelen en zo versneld tot inzet van innovaties komen om datagedreven assetbeheer verder te brengen.’

Meer weten?

Witteveen+Bos medewerker Leonie Koops

Leonie Koops

Sectorhoofd Infrastructuur en mobiliteit