Gepubliceerd op 10 mei 2018

Het nastreven van duurzaamheid

De reden dat duurzaamheid bij Witteveen+Bos hoog in het vaandel staat is volgens algemeen directeur Karin Sluis eenvoudig: 'Omdat we het kúnnen. We hebben de expertise in huis en het potentieel om aan duurzaamheid bij te dragen is hoog.' Directeur Stephan van der Biezen vult aan: 'Daarnaast heb ik de overtuiging dat het in ons zit om een bijdrage te wíllen leveren aan het verbeteren van de wereld om ons heen. Hoe mooi is dat?'

Voor Karin was de materialiteitsanalyse die Witteveen+Bos in 2015 uitvoerde een echte eyeopener. ‘Dat liet ons zien dat er werk te doen is. Aan een groot deel van de duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen wij een bijdrage leveren. Deze doelen zijn een goed vertrekpunt voor ons, dus we hebben ze vertaald naar onze eigen doelen en naar onze duurzame ontwerpprincipes, zodat we concrete handvatten hebben waarmee we kunnen doen waar we goed in zijn.’

Bijdragen aan een betere wereld is niet nieuw voor Witteveen+Bos. Karin: ‘In de startfase van Witteveen+Bos, vlak na de Tweede Wereldoorlog, was onze bijdrage met name gericht op wederopbouw. In de jaren ’60 en ’70 stond milieuverontreiniging hoog op de agenda, gevolgd door fileproblematiek en bijbehorende milieuconsequenties in de jaren ’80 en ‘90. En daarna kwamen de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en de opvolgers: de duurzame ontwikkelingsdoelen. Stuk voor stuk duurzaamheidsvraagstukken, met steeds een ander accent. Voor Witteveen+Bos blijft centraal staan dat wij een bijdrage willen en kunnen leveren aan actuele maatschappelijke vraagstukken.’

Stephan vervolgt: ‘Wat me opvalt is dat wij goed in staat blijken om concrete invulling te geven aan een containerbegrip als duurzaamheid. We pluizen het uit, koppelen er concrete acties aan en maken het meetbaar.’ De renovatie van ons grootste kantoor in Deventer is daar een goed voorbeeld van: ‘De locatie vlakbij het station was perfect, maar toekomstbestendig was het pand niet. Tijd voor een grondige renovatie dus. Ik ben heel trots op wat we daar met elkaar bereikt hebben. Het pand is nu een BENG, een Bijna Energie Neutraal Gebouw. Dat zie je tot op heden vooral bij nieuwbouw en nauwelijks bij renovatie. En de planvorming en uitvoering hebben we ook nog eens voor elkaar gekregen door onze eigen talenten ten volle te benutten.’

Karin: ‘Het resultaat is een pand dat laat zien waar we voor staan. Practise what you preach. Dit is onze ultieme showcase van de mogelijkheden voor het verduurzamen van bestaande kantoorpanden. En met de kennis die we in dit proces hebben opgedaan, kunnen we ook op andere plaatsen bijdragen.’ Daarnaast zijn de voordelen voor de collega’s die in het pand gaan werken groot: 'Het pand is zo ingericht dat het ons in staat ons in staat stelt om op de meest optimale manier samen te werken. Daardoor kunnen we onze opdrachtgevers het best mogelijke advies leveren. En zo komen onze doelen prachtig samen in dit project: ons eigen pand was de proeftuin, het vertrekpunt voor verdere advisering rondom belangrijke thema’s als circulair bouwen en energietransitie. Wij staan klaar om onze bijdrage te leveren.’

Deel deze pagina