Gepubliceerd op 02 april 2019

Multidisciplinair W+B-team wint prijsvraag Kinderdijk

Op 1 april werd de prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk gewonnen door een team van Witteveen+Bos. Zij maakten een ontwerp voor een veilige ontvangst voor bezoekers die het werelderfoed bezichtigen vanaf de Lek. Het multidisciplinaire team bestond uit landschapsarchitecten, kostenmanagers, waterbouwers en hoogwaterbeschermers: Stijn Tijhuis, Menno Buckers,  Rosanne Schrijver, Tom Lodder, Glenn Kofmann, Martijn Franssen, Alexander Gaydadjiev, Gerben Spaargaren en Arjen van Dalfsen. 

De derde trap

Hun winnende ontwerp omschrijven zij als volgt: ''De derde trap' maakt de entree vanaf de rivier, door een koker van de bestaande spuisluis die zijn functie gaat verliezen. Door de aandacht op de spuisluis te richten wordt het verhaal van Kinderdijk compleet gemaakt. Wie de dijk van buiten- naar binnendijks doorsteekt, ervaart een ingekaderd beeld van het gebied. Een drijvend pad naar de Elshoutsluis aan de buitenzijde leidt bezoekers naar een vast plateau, de sluis en de route via de maalkom. In de tunnel wordt verlichting gecombineerd met het zichtbaar maken van de dynamische werking van de sluis.'

Met dit ontwerp wordt de huidige verkeerssituatie veiliger gemaakt. Daarnaast krijgen bezoekers zicht op de lage boezems en molens. Boven het water zorgen technische snufjes voor de bescherming van het achterland tegen hoogwater. De sluis wordt hierdoor een belangrijk middel om het Werelderfgoed toegankelijk te houden. De jury omschreef het ontwerp van Witteveen+Bos als 'radicaal in zijn eenvoud en het voegt door het beleefbaar maken van de waterhuishouding een prachtig nieuw element toe aan het Werelderfgoed'.

Bekijk hier het winnende voorstel. 

Over de prijsvraag

De gemeente Molenlanden schreef de prijsvraag uit om het groeiend aantal bezoekers dat Kinderdijk via de Lek bezoekt veilig te kunnen ontvangen. De prijsvraag kende 37 deelnemers, waarvan een jury er vijf uitkoos voor de volgende ronde. Onze collega's werkten hun visie uit tot een structuurontwerp met businesscase en daarna konden bezoekers reageren op de plannen. Hun meningen zijn door de jury meegenomen in hun eindoordeel. 
 

Deel deze pagina