Gepubliceerd op 27 juli 2021

Meeleven met water

Cobouw-column door Marinus Aalberts

Limburg werd twee weken geleden overvallen door extreem veel regenval en een hoge rivierafvoer in de Maas door regenval in Duitsland en België. De twee buurlanden hebben meerdere tientallen slachtoffers te betreuren door het ongekende geweld van het water. In Nederland is het gelukkig gebleven bij materiële schade.

De piek van de afvoer bij Maastricht was praktisch gelijk aan de norm(!); de maximale rivierafvoer waar we voor hoogwaterveiligheid vanuit gaan. Hierop zijn de rivierkundige modellen berekend en zijn de dijken op ontworpen. Na het hoogwater van 1993 en 1995 is de hoogwaterveiligheidsnorm voor het getroffen gebied verhoogd.

Om die verbetering te realiseren is de rivier de Maas verruimd en zijn dijken versterkt. Een prachtig voorbeeld hiervan is het Grensmaas Project, waar de rivieroevers zijn afgegraven voor grindwinning, natuur is ontwikkeld en dijken zijn opgehoogd. Dit allemaal met gesloten beurs, want het project wordt bekostigd door het grind te verkopen. Het Grensmaas project loopt nog tot 2027 en zelf heb ik daar drie jaar aan mogen werken.

Om eerlijk te zijn had ik me niet voor mogelijk gehouden dat zo’n hoge rivierafvoer in de zomer kan voorkomen. Meestal treden zulke extreme hoogwaters op in de winter. Het was dan ook pas later dat ik me realiseerde dat het in Limburg echt kantje boord is geweest. De primaire waterkeringen hebben het dan wel gehouden, maar ik heb onderschat hoe extreem deze situatie was.

Dit hoogwater heeft laten zien dat we toch nog steeds alert moeten zijn en blijven. Nederland is de veiligste delta van de wereld, maar ondanks de strenge normen die we hanteren kan het bij wijze van spreken morgen alsnog spannend worden.

Ik wens alle getroffenen sterkte en moed om weer op te bouwen. Waterbouwend Nederland bouwt, denkt, en leeft nu ook extra, met u mee.

Marinus Aalberts
Hoofd Witteveen+Bos-kantoor Rotterdam en dijkenbouwer

Deze column is verschenen op de website www.cobouw.nl

Deel deze column

Meer weten?

Witteveen+Bos medewerker Marinus Aalberts

Marinus Aalberts

Vestigingshoofd Rotterdam