Gepubliceerd op 07 februari 2024

Marinus Aalberts voorzitter KIVI-vakafdeling Bouw- en waterbouwkunde

Per 6 februari 2024 treedt ir. Marinus Aalberts aan als voorzitter van de KIVI-vakafdeling Bouw- en waterbouwkunde. Hij volgt hiermee prof.dr.ir. Bas Jonkman op, die overigens actief blijft als bestuurslid. 

Waterbouwer Aalberts is in het dagelijks leven leider van de business unit Hoogwaterbescherming en Landinrichting bij ingenieursbureau Witteveen+Bos en in zijn vrije tijd is hij dijkwacht bij Waterschap Rivierenland. Met zijn aanstelling komt er na twee hoogleraren nu een actieve ingenieur in de voorzittersrol van de vakafdeling Bouw- en waterbouwkunde. Deze afdeling is medeverantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse Waterbouwdag, waar de laatste ontwikkelingen en projecten in de waterbouwsector gedeeld worden. Eens in de vijf jaar wordt er de prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs uitgereikt aan het team van opdrachtgevers en opdrachtnemers achter een innovatief waterbouwkundig werk. De afgelopen toekenning maakte Marinus deel uit van de jury van deze prijs. 

Prof.dr.ir. Bas Jonkman is hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft. Hij legt zijn voorzitterschap na 12 jaar neer. Sinds september 2022 is Bas ook verbonden aan de Texas A&M University, het afgelopen jaar woonde hij met zijn gezin dan ook in Texas. De combinatie van werkzaamheden in binnen- en buitenland heeft Bas doen besluiten een stapje terug te doen bij de vakafdeling Bouw- en waterbouwkunde. Hij blijft zich wel als bestuurslid inzetten voor de vakafdeling en het vakgebied.

Vanuit deze nieuwe functie wil Marinus zijn bijdrage leveren aan verbinding binnen de bouw- en waterbouwsector: ‘We zoeken met name naar meer verbinding met en tussen jonge ingenieurs en vooral ook met studenten. Waterbouw is het mooiste vak van de wereld. En we staan als samenleving wereldwijd voor enorme opgaven op dat gebied. Denk aan waterveiligheid, klimaatverandering, biodiversiteit, de bouwopgave… Daarvoor is het alle hens aan dek, er zijn veel slimme mensen voor nodig. Als civiele bouwer kun je echt een bijdrage met positieve impact leveren. Ingenieurs laten letterlijk hun sporen in het landschap na. Aan ons de taak om dit continu onder de aandacht te brengen, vooral ook bij huidige en toekomstige civiele studenten.’ 

KIVI zet zich als beroepsvereniging voor individuele ingenieurs (ir. en ing.) ervoor in om het ingenieursvak onder de aandacht te brengen. KIVI is een platform voor verbinding tussen ingenieurs, ook onderling, onderwijs en samenleving. Binnen de vakafdelingen wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld via vakinhoudelijke bijeenkomsten als workshops, lezingen en bedrijfsbezoeken. 

Meer weten?

Witteveen+Bos medewerker Marinus Aalberts

Marinus Aalberts

PMC-leider Hoogwaterbescherming en Landinrichting