Gepubliceerd op 01 juni 2021

Leren en innoveren bij prestatiecontracten Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Voor het onderhoud aan wegen, verzorgingsplaatsen, veerhavens en de afhandeling van calamiteiten gebruikt Rijkswaterstaat Noord-Nederland zogenoemde prestatiecontracten. Dat zijn overeenkomsten die RWS sluit met aannemers, waarbinnen al het reguliere en planbare onderhoud en incidentenbestrijding wordt uitgevoerd. Van april 2018 tot mei 2021 ondersteunde Witteveen+Bos bij de beheersing van deze prestatiecontracten in de noordelijke provincies.

De werkzaamheden omvatten onder andere het coördineren van het Verzoek tot Wijziging (VTW)-proces en het toetsen van de verzoeken van de aannemer voor afgifte van prestatieverklaringen. Dit leidt tot een correcte en rechtmatige afronding van deze contracten. De opdracht is vooral gericht op de klantbehoefte, waardoor er verder is gekeken dan alleen naar de producteisen. Om een bijdrage te leveren aan toekomstige prestatiecontracten zijn ook een aantal nieuwe producten en methodes ontwikkeld. Zo is er een EMVI-monitor ontwikkeld om beter te kunnen monitoren in hoeverre een aannemer voldoet aan de aangeboden EMVI-beloftes. Tevens is een VTW-coördinatieomgeving in GRIP ontwikkeld. Deze omgeving helpt bij het bewaken van de diverse statussen van de (meer dan 300) VTW’s, evenals de doorlooptijden in de uitvoering. Diverse jonge Witteveen+Bos’ers kregen in dit project de kans om in directe samenwerking met Rijkswaterstaat aan het beheersen van de prestatiecontracten te werken. Hierdoor hebben jonge collega’s in korte tijd veel kennis en ervaring opgedaan. Mede door hun frisse blik zijn er diverse aanpassingen geweest in de werkwijze van de gevraagde producten.

Deel dit artikel