Gepubliceerd op 15 augustus 2022

Leidingen inspecteren met ‘slimme pig’

Leidinginspecties kunnen veel tijd en kosten vergen, bijvoorbeeld door breek- en graafwerk of doordat leidingen buiten bedrijf moeten worden gesteld. Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft onlangs een non-destructieve leidinginspectie - ‘pigging’ - toegepast, waarbij de restlevensduur van een leiding wordt vastgesteld terwijl deze in bedrijf blijft.


Met de data uit de inspecties kan WBL een indruk krijgen van de bedrijfszekerheid, de restlevensduur en planning van eventuele vervanging. Omdat het bij vervanging gaat om grote investeringen is dit waardevolle informatie.

WBL heeft Witteveen+Bos ingeschakeld voor het ondersteunen en begeleiden van leidinginspecties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een slimme inspectie-pig (pipeline inspection gauge): de Acquarius. De techniek is ontwikkeld door Acquaint, die als een van de weinige bedrijven ter wereld met deze unieke methode leidinginspecties uitvoert.
 

Werkwijze

De non-destructieve inspectiemethode werkt als volgt: een lanceerinstallatie wordt aangebracht voor het inbrengen van de inspectie-pig. Hiertoe is de leiding eerst schoongemaakt door tweemaal een schuimprop door de leiding te voeren. Vervolgens zijn eerst een testrun en daarna de inspectie uitgevoerd.

De pig is uitgerust met een zender waardoor deze bovengronds is te volgen. Doordat de pig met een vaste snelheid wordt voortgestuwd, krijgen we al tijdens de inspecties een eerste inzicht in de ligging van eventuele obstakels in de leiding.

Tijdens de inspectie voert de pig een conditiemeting uit door onder andere wanddikte-degradatie, ligging, corrosie, uitloging, diameter en H2S-aantasting op te meten. Voorafgaand aan de runs moet water worden gespaard om voldoende volume te hebben om de pig in één keer door de gehele leiding te krijgen. Op basis van de bufferplannen, die inzicht geven in de buffercapaciteit van het leidingstelsel, bepalen we hoeveel water kan worden gespaard om overstort te voorkomen.

Succesvolle uitvoering

Na een uitgebreid voorbereidingstraject startte het projectteam in de laatste week juni 2022 met de leidinginspecties. De inspectie van de leiding van Belfeld naar Tegelen is als eerste opgepakt en succesvol uitgevoerd. Daarbij is veel bruikbare data is verzameld. Tot eind 2023 zal Witteveen+Bos het Waterschapsbedrijf Limburg blijven ondersteunen om door heel Limburg een groot deel van de betonnen en/of asbestcementen persleidingen te inspecteren. Acquaint voert de inspecties uit, samen met de aannemers Van den Heuvel en Van der Ven.
 

Maatwerk

Witteveen+Bos is binnen het project onder meer verantwoordelijk voor het ondersteunen van WBL in de algehele technische coördinatie, plannen van de inspecties, opstellen van de bufferplannen per tracé, opstellen van een (concept) plan van aanpak voor de inspecties, uitschrijven van werkvergunningen en toezichthouden tijdens de inspecties.

Samen met WBL en de aannemers denken we na over de meest effectieve manier (zie Total Cost of Ownership) van het uitvoeren van de inspecties, waarbij we verschillende typen oplossingen voor zowel lanceerinrichtingen als ontvangstinrichtingen tegen elkaar afwegen. Dit is een kwestie van maatwerk waarbij uiteindelijk per leidingtracé een keuze wordt gemaakt voor de type uitvoering van de inrichtingen.

De inspecties worden in bouwteamverband voorbereid en uitgevoerd. Met de resultaten van de inspecties zal WBL uiteindelijk de beheerplannen/processen uitwerken en optimaliseren. Witteveen+Bos zal daar in een latere fase van het project ook een adviserende rol in vervullen.


Meer informatie?

D’tasha Demmerer
dtasha.demmerer@witteveenbos.com
+31 6 18 01 11 31

Peter Spielmann
peter.spielmann@witteveenbos.com
+32 476 48 02 52

Deel dit artikel