Gepubliceerd op 14 januari 2023

Langer aan de slag voor Haarlem en Zandvoort

Met advies over groot onderhoud, herinrichting en ontwikkelopgaven gaan we Haarlem en Zandvoort opnieuw bijstaan bij het toekomstbestendig maken en verduurzamen van deze gemeenten. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is een vervolg op een al 5 jaar lopende samenwerking. Op 11 januari 2023 bekrachtigden Jaap Meindersma, directeur Fysiek Domein gemeente Haarlem en Zandvoort, en Richard Pater het nieuwe adviescontract voor 4 + 4 jaar.

 

Toekomstbestendig via onderhoud

Sinds enige jaren is Zandvoort een ambtelijke eenheid met Haarlem. Dit betekent dat de gemeenten gezamenlijke initiatieven ontplooien, zoals voor het onderhoud van stad en dorp. Haarlem en Zandvoort hebben de ambitie geformuleerd om onderhoud aan een straat of wijk nadrukkelijk te combineren met initiatieven om de toekomstbestendigheid te vergroten. Denk hierbij aan acties om een gebied klimaatadaptiever te maken, te vergroenen of duurzamer in te richten.

Om dit effectiever te kunnen doen, is door de gemeenten gekozen voor langlopende samenwerkingen met aannemers en ingenieursbureaus, zodat de partners stad en dorp goed leren kennen. Witteveen+Bos is, evenals Sweco Nederland, geselecteerd als één van de partners voor de achtjarige samenwerking (4 + 4 jaar). De gemeente Haarlem en Zandvoort hebben ook een meerjarige samenwerking met Heijmans, Dura Vermeer en Van Gelder afgesloten.

Richard Pater: ‘Dit is een mooi blijk van vertrouwen. We staan alvast in de startblokken om verder bij te dragen aan het verduurzamen, vergroenen en meer klimaatadaptief maken van deze mooie gemeente.’ Jaap Meindersma, directeur Fysiek Domein gemeente Haarlem en Zandvoort, is eveneens zeer enthousiast. ‘Op naar een lange samenwerking, waarin we vol gaan voor innovatie, kennisversterking en Haarlem/Zandvoort als inspiratie voor heel Nederland!’

 

Samenwerking sinds 2017

Het nieuwe contract is een vervolg op de actuele samenwerking met de Gemeente Haarlem en Zandvoort waarin leefbaarheid, verduurzaming, gezondheid en samenwerking belangrijke pijlers waren. De verbetering van het openbaar vervoer in Haarlem-Noord, de complete herinrichting van het Schoterbos, de modernisering van het Houtplein en het nieuwe masterplan voor de wijk Nieuw-Noord in Zandvoort zijn gerealiseerd tot wederzijdse trots en tevredenheid.

Deel deze pagina

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Richard Pater

Richard Pater

PMC-leider Stedelijke ontwikkeling