Gepubliceerd op 16 april 2021

Witteveen+Bos en NETICS winnen challenge voor landschapsherstel rond Aralmeer in Centraal-Azië

NETICS en  Witteveen+Bos hebben de Global Disruptive Tech Challenge 2021 gewonnen voor het herstel van landschappen in het Aralmeergebied in Centraal-Azië. Met hun voorstel voor het transformeren van zoute gronden in rijke landbouwlandschappen met de door NETICS gepatenteerde GEOWALL landcultiveringstechnologie werden de partijen uitgeroepen tot winnaar in  de categorie Landbouw en Landbeheer.

Het Aralmeer, ooit 's werelds op drie na grootste binnenwater, is bijna verdwenen als gevolg van overmatig gebruik van de hulpbronnen en de klimaatcrisis, waardoor de bestaansmiddelen van 40 miljoen mensen in de regio wonen in gevaar komen.

De Global Disruptive Tech Challenge 2021 had tot doel ontwrichtende technologieën en innovatieve benaderingen van landschapsherstel in het Aralmeergebied en Centraal-Azië te identificeren en te ondersteunen. De organisatoren nodigde innovatieve bedrijven over de hele wereld uit om hun ideeën in te dienen en het leven van miljoenen mensen te helpen veranderen. In het kader van de vier thema's van de uitdaging werden in totaal 159 voorstellen ontvangen uit 38 landen op 5 continenten.

Voorstel

Het voorstel voorziet in het baggeren van sediment uit het Aralmeer dat vervolgens wordt gemengd met grond en een natuurlijk bindingsmiddel. Dit mengsel wordt vervolgens in een laag aangebracht op de te cultiveren grond. Hierdoor ontstaat een vruchtbare bodem, vanwege de eerder uitgespoelde voedingsstoffen die zich in het sediment bevinden en het feit dat hemelwater in het mengsel wordt opgenomen en opgeslagen. De bijdrage van Witteveen+Bos heeft zich met name gericht op het opstellen van de business case met voorstellen op basis van de lokale omstandigheden voor de te verbouwen gewassen en de te hanteren kosten en opbrengsten.

De challenge werd georganiseerd met de steun van het Centraal-Aziatisch Water- en Energieprogramma (CAWEP), een trustfonds met meerdere donoren dat wordt gefinancierd door de Europese Unie, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De Wereldbank was verantwoordelijk voor het beheer van de challenge, die als basis zal dienen voor het Resilient Landscape Program in Central Asiam, RESILAND CA +, dat momenteel wordt voorbereid. Het werd uitgevoerd door de Kazachstaans-Duitse Universiteit (DKU), het Global Landscapes Forum (GLF) en Plug and Play (P&P).

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Johan Lijftogt

Johan Lijftogt

Regio manager CIS-landen