Gepubliceerd op 26 april 2023

KRW-risicoanalyse vergunningverlening voor bouw- en infrasector

In opdracht van Koninklijke Bouwend Nederland heeft Witteveen+Bos onderzocht wat de risico’s zijn voor de bouw- en infrasector als Nederland in 2027 niet voldoet aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De resultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Een KRW-risicoanalyse voor de vergunningverlening voor de bouw- en infrasector’, dat dinsdag 18 april 2023 door Koninklijke Bouwend Nederland is gepubliceerd.

Bij het realiseren van bouw- en infraprojecten vinden veel activiteiten plaats waarbij een meldings- of vergunningplicht bestaat die gerelateerd is aan de KRW. Voorbeelden zijn (tijdelijke) wateronttrekkingen, lozingen, of werk op of aan een KRW-waterlichaam.

Uit eerder onderzoek* door onze experts is gebleken dat het onwaarschijnlijk is dat Nederland de doelen van de KRW haalt; ook niet met de voorgenomen extra inspanningen. Dit heeft consequenties voor een groot aantal bouw- en infraprojecten in Nederland.

Wanneer onder de Omgevingswet direct getoetst gaat worden aan de KRW bestaat een verhoogd risico dat deze vergunningen niet worden verleend, of worden vernietigd door de bestuursrechter. Dit kan leiden tot ernstige belemmeringen van de bouwactiviteiten in Nederland. Afhankelijk van de locatie en aard van het project kan dit risico mee- of tegenvallen.

Nederland stevent hierdoor af op een situatie waarin de vergunningverlening aan de bouw- en infrasector deels stil komt te liggen. Dit zou tot ernstige hinder leiden bij de huidige maatschappelijke opgaven waarbij de bouw- en infrasector is betrokken, zoals bijvoorbeeld de woningbouwopgave of de bouw van belangrijke infrastructuur zoals bruggen, sluizen en wegen.

Lees het volledige rapport ‘Een KRW-risicoanalyse voor de vergunningverlening voor de bouw- en infrasector’ hier.

*Lees hier het rapport 'Gaat Nederland de KRW doelen halen?' dat we midden 2022 samen met FloLegal en TwynstraGudde opstelden in opdracht van Natuurmonumenten.