Gepubliceerd op 02 juni 2020

Jaïr Smits nieuwe algemeen directeur Witteveen+Bos Zuid-Oost Azië

Witteveen+Bos heeft Jaïr Smits benoemd tot nieuwe algemeen directeur van Witteveen+Bos Zuid-Oost Azië (WBSEA). De benoeming van Jaïr markeert de nieuwe strategie voor het kantoor in Singapore, met meer aandacht voor de gebouwde omgeving in het algemeen en de digitale bouw in het bijzonder. Jaïr Smits werkte eerder op kantoor Singapore. Zijn expertise op het gebied van slimme en gezonde steden en zijn creatieve, datagestuurde mindset sluiten goed aan bij de Singaporese klanten en uitdagingen.

Witteveen+Bos is al veertig jaar actief in Zuid-Oost Azië. W+B ontwerpt en ontwikkelt veerkrachtige steden door middel van een multidisciplinaire en oplossingsgerichte aanpak. We noemen dit strategische stedenbouwkunde: het combineren van civiele techniek, water, ecologie, mobiliteit, luchtkwaliteit, landschap en stedenbouw in geïntegreerde stedelijke projecten. 

Uitdagingen
Bij het aanvaarden van de functie van algemeen directeur van WBSEA waren de wereldwijde omstandigheden totaal anders dan nu het geval is. De uitdagingen zijn dan ook groter dan we eerder voor ogen hadden. Toch is Jaïr positief over de toekomst: 'Singapore staat voor een aantal urgente uitdagingen waarbij onze diensten en oplossingen kunnen helpen. Zo zal er bijvoorbeeld een nog grotere impuls worden gegeven aan digitale bouwoplossingen dan voorheen. Men wil er minder afhankelijk zijn van buitenlandse werknemers, de veiligheid in de bouw moet worden vergroot en de efficiëntie verbeterd. Het Singapore-team heeft de afgelopen jaren al met overheidsinstellingen en aannemers gewerkt aan projecten die bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen. Met de komende jaren is het ons doel dat WBSEA een sleutelrol speelt bij de invoering van de digitale bouw in Singapore.'

'Jaïr's ervaring in het digitaliseren van technische oplossingen en zijn jarenlange ervaring in het zakendoen in Singapore maakten hem een perfecte match om ons kantoor in Singapore verder te leiden', voegt W+B-directeur Stephan van der Biezen toe. 

Gezonde steden
Jaïr Smits benadrukt de ambities van Witteveen+Bos: 'We ondersteunen Singapore graag bij de verdere ontwikkeling naar een zero waste samenleving en het vergroten van duurzaamheid en veerkracht in het algemeen. Het gaat daarbij om gezonde steden, circulaire werking, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en andere milieutechnische onderwerpen. We werken al samen met verschillende instanties en partners aan deze onderwerpen. We zijn vastbesloten om het ecosysteem van opdrachtgevers en partners te versterken en uit te breiden.'
 
Over Jaïr Smits
Jaïr Smits is een Nederlandse ingenieur. Hij heeft zijn masterdiploma in waterbeheer behaald aan de Technische Universiteit Delft. Hij werkt sinds 2008 bij Witteveen+Bos en werkte aan vele stedenbouwkundige en stedelijke waterbeheerprojecten voor Nederlandse gemeenten. Smits heeft ook uitgebreide ervaring op verschillende duurzaamheidsgebieden in Singapore waar hij werkte van 2012-2017.  

Verder is hij oprichter van de adviesgroep Smart+Healthy Cities bij Witteveen+Bos, co-auteur van het Healthy City boekje, co-auteur van de duurzame ontwerpprincipes van Witteveen+Bos, mede-oprichter van het cradle-to-cradle kenniscluster binnen Witteveen+Bos en mede-oprichter van de internationale kennisgroep voor duurzame steden binnen het Strategic European Expertise Network (SEEN). Daarnaast is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Ingenieurswetenschappen en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Waterstaat.
 
 

 

 

Meer informatie