Gepubliceerd op 11 januari 2019

Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt aan Arnoud de Wilt

Op vrijdag 11 januari 2019 is tijdens de 71e Vakantiecursus van de afdeling Watermanagement van de TU Delft de Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt. De Vakantiecursus had dit jaar als thema ‘Meer tijd voor waterkwaliteit’. De prijs wordt toegekend aan een student of onderzoeker die in het voorgaande jaar het beste Engelstalige artikel over de stedelijke watercyclus schreef. Het winnende artikel van dr.ir. Arnoud de Wilt is gepubliceerd in het blad Water Research en is getiteld ‘Enhanced pharmaceutical removal from water in a three step bio-ozone-bio process’.

De jury beoordeelde in totaal 59 artikelen, waarvan het niveau hoog was. Tijdens de Vakantiecursus werden de drie genomineerden en de winnaar bekendgemaakt. De jury heeft bij de beoordeling vooral gelet op vijf criteria: maatschappelijke bijdrage, innovatie, toepasbaarheid op korte/middellange termijn, wetenschap en taal. Het artikel van De Wilt gaat over de verwijdering van farmaceutische micropolluenten door middel van een driestapscombinatie van bestaande waterzuiveringsprocessen. Dit artikel werd gekozen als winnaar, omdat het een pragmatische en goed uitgewerkte oplossing biedt voor een van de grootste uitdagingen voor de waterschappen op dit moment: de almaar groeiende concentratie van medicijnresten in afval- en oppervlaktewater.

Uit het juryrapport: ‘Heel interessant en direct toepasbaar en de kostenberekening is zeer waardevol! Alhoewel de individuele processen commercieel toegepast worden en dus niet echt als innovatief beschouwd kunnen worden, werd het door de jury gewaardeerd dat het concrete resultaten en de haalbaarheid laat zien van ozon, dat normaal gebruikt wordt om micro-organismen te doden, in synergie met microbiologische afbraak van farmaceutische stoffen.’

De Jaap van der Graaf-prijs is op initiatief van ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos ingesteld in 2009 toen Van der Graaf terugtrad als hoogleraar in de Behandeling van Afvalwater aan de TU Delft. Jaap van der Graaf was van 1988 tot 2003 algemeen directeur van het ingenieursbureau uit Deventer. De prijs wordt jaarlijks toegekend en bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een glasobject. De doelstelling van deze prijs is om de Nederlandse expertise op het gebied van de watertechnologie in de stedelijke watercyclus verder internationaal te profileren. Het geldbedrag dient in het kader hiervan te worden aangewend. Dit kan zijn in de vorm van een studiereis of promotionele activiteiten.

De onafhankelijke jury bestond dit jaar uit prof.dr.ir. Jules van Lier (TU Delft/Unesco-IHE, voorzitter), dr.ir. Ralph Lindeboom (TU Delft, jurysecretaris), dr.ir. Jelle Roorda (Waterschap Limburg/TU Delft/Waternetwerk), ing. Cor Merks (Witteveen+Bos), dr.ir. Hardy Temmink (WUR/Wetsus), dr.ir. Jasper Verberk (Evides), prof.dr.ir. Gertjan Medema (TU Delft/KWR Water), ir. Ad de Man (Waterschapsbedrijf Limburg), dr.ir. Arjen van Nieuwenhuijzen (Witteveen+Bos).

Deel deze pagina