• Met INWEVA (INtensiteiten op WEgVAkken) wordt per wegvak de verkeersintensiteit aangegeven

  • De data wordt gebruikt voor berekeningen op het gebied van luchtkwaliteit en geluidsbelastingen 

Gepubliceerd op 31 maart 2022

Inzicht in verkeersdata

Rijkswaterstaat WVL heeft Witteveen+Bos in mei 2020 opdracht gegeven om jaarlijks de INWEVA op te stellen. We werken hiervoor nauw samen met Fileradar. In INWEVA (INtensiteiten op WEgVAkken) wordt per wegvak van het Nederlandse rijkswegennet de verkeersintensiteit aangegeven.

Deze verkeersintensiteiten zijn belangrijk voor Rijkswaterstaat omdat deze landelijk door diverse partijen worden gebruikt voor berekeningen op het gebied van luchtkwaliteit en geluidsbelastingen door het verkeer op het rijkswegennet. Daarnaast gebruiken wij de intensiteiten om WBU (Werkbare Uren) voor Rijkswaterstaat op te stellen. Dit is een schema per wegvak dat aangeeft wanneer met acceptabele verkeershinder wegwerkzaamheden kunnen plaatsvinden, wat input is voor snelwegrealisatiecontracten.

Op een groot aantal locaties verkrijgen we de intensiteiten voor INWEVA door permanente verkeersmetingen (via NDW), middels de bekende lussen in de weg. Daar waar geen (goede) permanente verkeersmetingen op de wegvakken beschikbaar zijn, maken wij met een schattingsmethodiek een inschatting door het verschil tussen toegedeelde intensiteit en werkelijke intensiteit op bemeten punten te minimaliseren. De nieuwe schattingsmethodiek maakt hiervoor onder meer gebruik van de Herkomst-Bestemming-matrices van het nationale verkeersmodel NRM en van werkelijke snelheden verkregen via Floating Car Data. De intensiteiten, inclusief uitgevoerde plausibiliteitscontroles, hebben we gepresenteerd via een online webapplicatie, die naast een presentatiefunctie ook een samenwerkingsfunctie heeft.

De opgedane kennis en ontwikkelde methoden voor INWEVA en de WBU bieden kansen voor nieuwe tools gebaseerd op verkeersdata

Inmiddels hebben we twee jaar op rij de jaarlijkse set cijfers naar tevredenheid van Rijkswaterstaat opgeleverd: INWEVA20 in maart ’21, INWEVA21 in maart ‘22. Ook in deze uitzonderlijke jaren waarin door de coronapandemie minder verkeer op de weg was en het verkeerspatroon anders was, is het gelukt betrouwbare verkeerscijfers op te leveren. Dit was het resultaat van twee intensieve jaren met goede samenwerking tussen Witteveen+Bos, Fileradar en Rijkswaterstaat, waarbij alle partijen een kwalitatief goed eindproduct als doel gesteld hadden en ook bereikt hebben. Dat er onderling vertrouwen is in de samenwerking en het opgestelde product, blijkt uit de verlenging die we van Rijkswaterstaat gekregen hebben om ook INWEVA22 op te stellen.

De opgedane kennis en ontwikkelde methoden voor INWEVA en de WBU bieden kansen voor nieuwe tools gebaseerd op verkeersdata, zowel op het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet, om bijvoorbeeld intensiteiten en hinder op wegvakken inzichtelijk te maken.  

Deel dit artikel

Contact