Gepubliceerd op 31 december 2018

Internationale samenwerking voor inspecties vliegveld

Voor opdrachtgever Brussels Airport Company (BAC) voeren de Assetmanagers van Witteveen+Bos een groot aantal A-inspecties en landmeetkundige werkzaamheden uit aan negen verschillende kunstwerken van diverse aard. Het betreft onder andere tunnels, viaducten, parkeergarages en busstations. Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit een betondiagnose van een tweetal tunnels en de visuele inspectie van de wegverharding op Landside en Landside Restricted.

Met de gekozen aanpak van de inspecties en onderzoeken, beoogt de BAC de beoordeling van de toestand van brugelementen inzake veiligheid, duurzaamheid en risico op bezwijken in beeld te brengen van alle brugelementen die de veiligheid van de weggebruiker en de stabiliteit van het kunstwerk in het gedrang kunnen brengen.

De rapporten dienen uiteindelijk als input voor een veelomvattende beheer- en onderhoudsstrategie om de kunstwerken de komende jaren in een goede onderhoudsstaat te kunnen behouden. Daarnaast zal het resultaat van de betondiagnose worden gebruikt om een aanbestedingsdossier te maken.

De opdracht wordt uitgevoerd door een team van Belgische en Nederlandse bedrijven waarbij specialisten vanuit diverse kantoren van Witteveen+Bos zijn betrokken. Met name deze gecombineerde samenwerking zorgt voor een brede en diverse inzetbaarheid waarbij de specialistische kennis vanuit alle aanwezige disciplines optimaal kan worden gebruikt. Op deze manier toont Witteveen+Bos aan zich ook op dergelijk internationaal podium te kunnen onderscheiden door haar aanpak.

+ danny.den.boef@witteveenbos.com

Deel deze pagina