Gepubliceerd op 30 januari 2023

Integraal 3D Leidingontwerp

De ondergrondse ruimte raakt door welvaart en technische innovatie steeds voller met riolering, waterleidingen en data- en elektriciteitskabels. Schade bij grondwerkzaamheden ligt hierdoor op de loer en vrije ruimte lokaliseren wordt steeds lastiger. Onze digitale tool Integraal 3D Leidingontwerp biedt snelheid en accuratesse bij infrastructurele opgaven en helpt met het behouden van de regie in de ondergrond.

Al in het voorbereidings-/ontwerpproces - nog voordat de graafwerkzaamheden starten - is 3D inzicht beschikbaar over waar in de bodem plek is voor nieuw in te passen leidingen. Clashes met bestaande kabels, leidingen en andere objecten in de ondergrond, zoals boomwortels, ondergrondse vuilcontainers en laadpalen zijn hierdoor beter en eerder te detecteren.

De tool werkt met datasets van bestaande kabels, leidingen, grondwaterstanden, locaties van bestaande bomen en beheert de onderlinge raakvlakken. Aan de hand van parameters (gewenste diepte ligging, diameter, sleufbreedte, etc.) worden haalbare en veilig uitvoerbare varianten uitgewerkt. Alle parameters voldoen aan de landelijke normen en richtlijnen.

Actueel 3D-ontwerp

Integraal 3D Leidingontwerp berekent de minimaal benodigde gronddekking van de leidingen en berekent ook de meest optimale ligging en hoogte. Uit deze data wordt in korte tijd een actueel ondergronds stelsel ontworpen en gedimensioneerd.

De tool voorziet bovendien in de gewenste uitvoeringstechniek en bijbehorende ontgravingsprofielen voor de ondergrondse infrastructuur. Dit zorgt voor minder overlast en minder graafwerkzaamheden en is daarmee kostenefficiënt. Het model is gedurende het ontwerpproces eenvoudig aan te passen, dit maakt het ontwerp flexibel. Vervolgens berekent de tool de (besteks)hoeveelheden voor het opzetten van de kostencalculatie.

Dankzij de vroegtijdige en kwalitatieve clashdetectie draagt Integraal 3D Leidingontwerp bij aan kostenbesparing. Door meer grip op de kostencalculatie in de ontwerpfase, maar ook omdat herstel- en faalkosten worden teruggedrongen.

Deel deze pagina