Gepubliceerd op 08 november 2021

Ingenieurscombinaties pakken Maas aan voor Waterschap Limburg

De ingenieurscombinaties Arcadis en Witteveen+Bos, WSP en Kragten, Royal HaskoningDHV en Fugro hebben 4 november het raamcontract Ingenieursdiensten voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het Waterschap Limburg getekend. Het contract geldt voor maximaal zes jaar en het waterschap heeft zich hiermee verzekerd van voldoende kennis en capaciteit om de hoogwaterveiligheid van de Maas te verbeteren.

De overstromingen rond de Maas van afgelopen zomer tonen aan dat verdere versterkingen nodig zijn. De drie combinaties verzorgen de ontwerpen, studies en procedures tot en met oplevering en overdracht aan de beheerder.

Waterschap Limburg werkt onder het motto ‘Onze Maas, Onze veiligheid’ aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming met 16 dijkversterkingsprojecten. De overstromingen rond de beekdalen en de Maas van afgelopen zomer tonen deze urgentie meer dan ooit aan.

Deltaprogramma

Het waterschap wil met de drie ingenieurscombinaties een impuls geven aan de gebieds- en/of ruimtelijke kwaliteiten en tegelijkertijd een zorgvuldig werkproces combineren met het snel bieden van waterveiligheid. Op tien locaties is sprake van alleen een dijkversterkingsopgave, op de overige zes locaties een gecombineerde opgave. Op vijf van deze locaties verkent het waterschap de mogelijkheid voor een dijkverlegging in het kader van het nationaal Deltaprogramma rondom wateroverlast.

Dit is natuurlijk een heel uitdagende opgave. De verandering van het klimaat heeft grote gevolgen voor ons en daarom is het goed om daarop te anticiperen. Alle partijen samen beschikken over een zeer groot arsenaal aan ervaring. Witteveen+Bos heeft samen met Arcadis de afgelopen vijf jaar al haar diensten aangeboden. Wij zijn blij deze inzet en onze kennis en kunde te continueren in dit programma. Wij kijken uit naar een goede samenwerking voor het beste resultaat voor het Waterschap Limburg.

Meer informatie?