• 90.000 m³ beton

 • 18.000 ton wapeningstaal

 • 4.000 prefab betonpalen

 • 30.000 m² prefab voorzetwand

 • 3.500 Vibro Fluidatie-palen

Gepubliceerd op 31 maart 2022

Hollandtunnel als voorbeeld voor duurzame tunnelbouw

De Hollandtunnel is onderdeel van de Blankenburgverbinding. Deze verbinding betreft een nieuw stuk snelweg, de A24, als verbinding tussen de A15 en de A20. Deze verbinding draagt bij aan een robuuster netwerk en heeft als doel de bereikbaarheid van de regio Rotterdam te verbeteren.

De aanleg van de Blankenburgverbinding is in handen van het bouwconsortium BAAK, een samenwerkingsverband tussen Ballast-Nedam, DEME en Macquarie. TEC (Tunnel Engineering Consultants) is door BAAK gevraagd om de realisatie van de Hollandtunnel op zich te nemen. Het project omvat naast de Hollandtunnel ook 2 onderdoorgangen in het nieuwe knooppunt Vlaardingen. De Hollandtunnel zelf is 1330 meter lang; opgedeeld in een zuidelijke toerit van circa 270 meter, een overdekt gedeelte van 510 meter en een noordelijke toerit van circa 550 meter. De Hollandtunnel heeft een minimale breedte van 32 meter en voorziet in de verkeerdoorstroming met 2 x 3 rijstroken. In het knooppunt is gekozen voor ondergrondse verbindingsbogen van respectievelijk 600m en 400m lang. Zo wordt de impact op het landschap beperkt. De bouw van de Hollandtunnel is inmiddels een jaar onderweg. Recentelijk is bij de bouw het diepste punt bereikt, de waterkelder. Het gewapend onderwaterbeton bevindt zich op dit punt 15 meter onder het maaiveld.

Duurzame ontwerpprincipes combineren met betonbouw
Bij de aanleg van de Hollandtunnel heeft TEC, het samenwerkingsverband van Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos, op natuurlijke wijze duurzaamheid geïntegreerd. Zowel bij ontwerp als constructie is TEC de uitdaging aangegaan om meerdere moderne en duurzame ontwerpprincipes op natuurlijke wijze te integreren:

 • Besparing op betonvolume
  Door onderwaterbeton toe te passen bij de constructie is zowel de tijdelijke als permanente vloer gelijktijdig gerealiseerd. Zo is een flinke hoeveelheid beton bespaard ten opzichte van de traditionele constructie met een ongewapende onderwaterbetonvloer en constructievloer. 
 • Grondkeringen met wilgenmatten
  Organische wilgenmatten zijn toegepast om vrijgekomen materiaal vast te houden. Dankzij de structuur van deze natuurlijke matten wordt de vrijgekomen grond, voornamelijk veen en klei, vastgelegd.
 • Zelfvoorzienend met zonne-energie
  Zonnepanelen op alle randen van de toeritten zorgen voor de eigen energiebehoefte van de installaties, waaronder de tunnelverlichting.
 • Tijdelijk werk = permanent werk
  Bij de bouw is zoveel mogelijk ingezet op éénmalige constructie. Voorbeelden zijn de stempelramen en damwanden, die zowel bij de tijdelijke als permanente situatie worden toegepast. Zo kan met minder beton worden geconstrueerd omdat direct volgens de juiste specificaties wordt gebouwd. Bovendien is hiermee ook het aantal transportbewegingen gereduceerd omdat geen tijdelijke damwanden hoeven worden afgevoerd.
 • Stroombesparing dankzij natuurlijke reflectie
  Gebruik maken van natuurlijke reflectie maakt het mogelijk om in de tunnel minder intensieve verlichting te voeren. Dit is onder meer bereikt door het asfaltmengsel te verrijken met witte steenslag en door reflecterende coating op de wanden toe te passen.
 • Landschapsbewaking
  Om het landschap zoveel mogelijk authentiek te houden zijn bij de aanleg diverse bewuste keuzes gemaakt. De technische ruimtes bij de waterkelders zijn vergroot om ruimte te bieden aan installatiekasten die normaal op het maaiveld zouden staan. Het dienstgebouw kent een houten buitenschil om een mooie inpassing in de omgeving te bereiken.

 

 

Deel dit artikel