Gepubliceerd op 28 november 2019

Het kind in de snoepwinkel

Cobouw column door Ingrid Bolier

De tijd van hip is voorbij, de duurzame transities zijn happening in de bouw. Duurzaamheid als waarde die we kunnen creëren. Het maakt dat ik me voel als een kind in de snoepwinkel.

Ik proef van energieneutraal, ruimtelijke adaptatie voor klimaatrobuustheid en circulaire economie. Zoet smaakt de uitdaging om meer waarde te creëren voor de maatschappij.  

Waarde wordt gecreëerd wanneer middelen efficiënt worden ingezet om gewenste functies betrouwbaar te leveren op het prestatieniveau van de gebruiker. Oké, maar hoe maken we dan de integrale afweging rondom de transitiethema’s concreet in onze projecten? Immers, met te veel aandacht voor één belang, dreigt verwaarlozing van een ander belang. En wat als de verschillende belangen conflicteren met elkaar? Er is ook altijd wel een reden te verzinnen waarom de implementatie van een bepaalde duurzaamheidsmaatregel of een andere innovatie, het tijdig realiseren van de projectdoelstelling van die ene betalende klant onzekerder zou maken.  

Ook ik ervaar dat een ruimtelijke ingreep – dijkversterking, gebiedsontwikkeling of uitbreiding van infrastructuur – kán fungeren als vliegwiel. Zeker met handvatten als functies analyseren, een waardeprofiel opstellen en het gezamenlijk inventariseren van mee te koppelen kansen, kunnen we al veel. Echter, de mate van ‘win-win voor iedereen’ hangt, naar mijn smaak, te veel af van de capaciteiten van de mensen rondom deze projecten. Er is niet altijd een pitbull die zich niet de eerste de beste nee laat verkopen. En op het moment dat we kansen koppelen is tijd de man met de grootste hamer.  

Volgens mij is het tijd om de implementatie van duurzaamheidsmaatregelen systematisch te programmeren. Dan helpen we, op het ritme van beheer en onderhoud van het areaal, innovaties voorbij de ‘Valley of death’ van een pilot-fase. Wie biedt zijn/haar areaal aan voor dit onderzoek en stapt mee de snoepwinkel in? 

Ingrid Bolier
hoofd Witteveen+Bos-kantoor Breda

Deze column is verschenen op de website www.cobouw.nl

Deel deze pagina